In dit onderdeel van Z-Extra is zowel kennis als ontspanning gecombineerd.
Wanneer je uit de linker kolom een (opgaven)pagina aanklikt verschijnt een PDF bestand met opgaven op uw scherm. Je kan nu de pagina uitprinten en trachten op te lossen. Om uw oplossingen te verifiëren ga je terug naar vorige pagina en klik je in de rechterkolom op oplossingen in de overeenkomstige regel. Succes.
In de eerste week van elke maand volgt telkens een update met drie nieuwe pagina's. Deze reeks is van de maand november 2020.

 

1. Fun & Animatie:   Opgaven 2016-09     Oplossingen

2. Fun & Animatie:   Opgaven 2016-05     Oplossingen

3. Fun & Animatie:   Opgaven 2018-01     Oplossingen