Eind dit jaar is het in Vlaanderen verboden om reptielen te houden die niet op de positieflijst staan. Minister Ben Weyts publiceerde de lijst met terrariumdieren die nog mogen gehouden worden. Van de bijna 11.000 reptielensoorten (http://www.reptile-database.org) mogen  in de nabije toekomst nog 442 soorten gehouden worden waaronder bv Boa constrictor, Koningspython, Baardagaam...

De lijst moet nog goedgekeurd worden in het parlement, maar daar verwacht de minister weinig tegenstand. (Persconferentie op 5 februari 2019). TERRA VZW steunt deze lijst voor 100% omdat deze in nauwe samenwerking en door constructief overleg met alle betrokken partijen opgesteld werd.

Overheidsformulieren en links:

  • Positieve lijst.
  • (Alle soorten die op de positieve lijst staan.)
  • Dynamische lijst.
  • (Voor alle reptielen die niet op de positieve lijst staan heeft men deze procedures uitgewerkt.)
  • Advieswijzer 28.11.2018
  • (Dit is de publicatie van de Vlaamse overheid over het geleverde werk)