vorig jaar <  naar  > volgend jaar

De oproep voor versterking in het bestuur bleef dit jaar niet zonder gevolg.  Drie kandidaat bestuursleden voelden zich geroepen om als bestuursassistent kennis te maken met de bestuurswerking. Bart Liesenborgs was de eerste die zich aanmelde, doch door familiale omstandigheden moest hij snel afzien van zijn voornemen. Harald Bergmann melde zich enkele maanden later aan, ook hij kon het niet waarmaken om bestuurslid te worden zodat we niemand hadden die de coördinatie van de mediatheek kon verder zetten.

Halfweg het werkjaar drukte Filip Maes de wens uit om opnieuw tot het bestuur toe te treden. Hij kreeg prompt de functie toebedeeld die hem op het lijf geschreven stond namelijk “Webmaster”. Maar daar bleef zijn taak niet bij gezien we voor 2008 voorzien hadden om met een “Multimediagroep“ te starten, de coördinatie hiervan is hem ook toevertrouwd. De oprichting van de Multimediagroep vond plaats in de Cor op 15 februari, vanaf 22 april werden de vergaderingen gehouden in zaal 't Zand te Lommel. De taken van deze groep waren niet miniem. Het digitaliseren van de meer dan 8000 dia's, de maandelijkse quizvragen in een digitale presentatie brengen en de uitbreiding van onze website bewerkstelligen. 

Eind 2008 werd in dit midden de digitale informatiesnelweg van de Zilverhaai gelanceerd en met het inschrijven van gratis internetleden.

De zeewatergroep, opgericht in 2003, heeft aan vergaderingen en activiteiten niets ingeboet ten opzichte van vorige jaren, integendeel zij waren uitermate actief. Als erkenning voor zijn inspanningen ontving de coördinator/stichter/trekker Erwin Van Agtmael het erelidmaatschap.

De cichidengroep miste een voortrekker zodat er geen vergaderingen meer plaats vonden.

Vanaf 2008 werden er geen boeken meer aangekocht. In de handel waren er voldoende en degelijke cd-roms en dvd’s te vinden over onze hobby. In de korte periode dat de uitleendienst gedaan werd door Harald Bergmann, was hij er in geslaagd meerdere schijfjes uitleenbaar te maken en werd een geleidelijke omschakeling van boeken naar digitale informatie (cd’s en dvd’s) opgestart.

Door herbestemming van de lokalen in de stedelijke feestzaal COR diende men de kasten met boeken en de rollende uitleen-boekenrek weg te halen uit de gangen van de bibliotheek. Al de ingebonden jaargangen werden naar Harald in Lommel gebracht. De gangbare uitleenboeken verhuisde naar de kasten die in de kelder van ons vergaderlokaal geplaatst werden.

De contacten die het bestuur al jaren onderhoud met de vakhandel kende dit jaar een hoogtepunt. Vooreerst bezocht men de Anidobeurs in Kortrijk gevolgd door een bezoek aan Interzoo in Nurnberg (D) maar ook Dibevobeurs in Harderberg (NL) stond op het programma. Alsof dat niet genoeg was bezocht het bestuur samen met enkele vip-leden de fabriek van Sera in Heinsberg (D). Maar ook een bezoek aan een detailhandelaar stond op het programma. Met enkele tientallen leden brachten we een bakkenbezoek aan Hustinx Aquaristiek in Hasselt. Als afsluiter was het bestuur uitgenodigd op de tweedaagse opendeurdagen  van de JBL fabriek in Neuhofen (D). Het is vooral dank zij de relaties en inspanningen van Jos Luyten dat dit alles mogelijk was.

Op de eerste Vivariumbeurs in Utrecht was onze club natuurlijk ook present. Samen met andere verenigingen van BBAT-Limburg werd op grootse wijze promotie gemaakt voor de LimBeurs.

Reeds jaren zijn we verbroederd met Skalaar Torhout. Zij organiseerden in 2008 opnieuw een verbroederingstreffen. Er viel ons een hartelijke ontvangst te beurt met een bezoek aan de onovertroffen paardenmarkt van Torhout.

Ondanks dat de NBBZ (Nederlandse & Belgische Bond van Zeeaquariumverenigingen) al ontbonden was op de vergadering in mei 2006 te Nuland, vond de vereffeningsvergadering pas op 11 oktober 2008 te Utrecht plaats. De Zilverhaai ontving de dia’s om te digitaliseren en later aan de overige geïnteresseerde clubs op dvd te bezorgen.

Ook bij de TV maatschappijen weet men dat de Zilverhaai zeer actief is. Op de vraag om vier aquariummeubels te leveren in de oude mijn van Waterschei voor opnamen van een Ketnet programma konden ze zonder aarzelen op onze club rekenen.

De medewerking aan BBAT-Limburg was buiten de hoger genoemd publiciteit voor de LimBeurs zeker het vermelden waard. Onze webmaster maakte een nieuwe website voor de LimBeurs met de mogelijkheid om zich digitaal in te schrijven voor de beurs.

De lessenreeks die door de BBAT in Vlaanderen georganiseerd werd voor het keurmeesterexamen kreeg de naam “Aqua-Dag”. Voor BBAT-Limburg waren twee onderwerpen voorzien, namelijk “Het plantenaquarium” gebracht door Ab Ras, bondskeurmeester Nederland en “Aquarium verlichting” gebracht door Theo Verheij, (toen)voorzitter van NBAT. De voordrachten werden gehouden voor circa 60 deelnemers in ons vergaderlokaal op zaterdag 13 september.

Ondanks een sterke deelname van onze club aan de Limburgse vivariumkeuring miste we nipt de toekenning van de Award.

De dierenhappening kon eind november wederom rekenen op de inzet van vele Zilverhaaien, het was al de 6de beurt in Hasselt. Een zeer gemotiveerde werkgroep slaagde erin om op 1597 geregistreerde uren 70 vivaria te plaatsen. Deze drukbezochte activiteit was uitermate geschikt om het idee “Internetleden” van de multimediagroep te lanceren. En dat men het bij het rechte eind had, bleek al snel uit de resultaten.

Fotoalbums van 2008

20 dec 2008: Nacht der Zilverhaaien in Zaal Cor te Koersel
28-29-30 nov 2008: Sponsors Dierenhappening in Grenslandhallen, Hasselt
28-29-30 nov 2008: Opbouw Dierenhappening in Grenslandhallen, Hasselt
28-29-30 nov 2008: Publiek Dierenhappening in Grenslandhallen, Hasselt
28-29-30 nov 2008: Vivariums Dierenhappening in Grenslandhallen, Hasselt