Als afsluiting van elk werkjaar houden de Zilverhaaien traditioneel een feestvergadering. Tot 2017 kwamen leden met familie, vrienden en kennissen op een vooraf afgesproken zaterdagavond in januari naar de feestelijke jaarafsluiting, gekend als de “Nacht der Zilverhaaien”.

Aangezien dat het de laatste jaren beduidend minder animo en belangstelling voor deze manier van jaarafsluiting was, werd beslist om vanaf 2018 de jaarlijkse feestavond gevoelig te hervormen, en men heeft het clubfeest vervangen door een BLIKvergadering.

Wat zijn de belangrijkste en vermeldenswaardige punten van een BLIKvergadering ?

  • De datum en plaats van de BLIKvergadering wordt ingepast in de vergaderstructuur van de maandelijkse vergaderingen. Dit betekent ieder jaar op de 2de dinsdag van januari om19u30 in de Cor: BLIKvergadering!
  • Terugblikken en vooruitblikken is een vast gegeven op die avond en vandaar ook de toepasselijke benaming BLIKvergadering.
  • De proclamaties van clubkampioenschap etc.. blijven behouden.
  • Feestmaal en inschrijvingen zijn vervallen.
  • Aangezien de BLIKvergadering kort na nieuwjaar valt, is een nieuwjaarsreceptie een zekerheid.
  • Alle leden zijn nu al met partner uitgenodigd op de volgende BLIKvergadering van Zilverhaai Beringen.

Tijdens het officiële gedeelte, wordt door de voorzitter naast een kort jaaroverzicht, even de toekomstplannen aangeraakt. Verder worden de verdienstelijke leden en laureaten op passende wijze gehuldigd (clubkampioenschap, quizkampioenschap, penneridder, enz...).

 

Fotoalbum BLIKvergadering 2019
Fotoalbum BLIKvergadering 2018

Hierbij wat feestgedruis uit de oude doos.

Nacht der Zilverhaaien 2017
Nacht der Zilverhaaien 2015
Nacht der Zilverhaaien 2013

Nacht der Zilverhaaien 2010
Nacht der Zilverhaaien 2009
Nacht der Zilverhaaien 2008
Nacht der Zilverhaaien 2007
Nacht der Zilverhaaien 2005
Nacht der Zilverhaaien 2003

Nacht der Zilverhaaien 2002