Om bepaalde doelen te bereiken die de leden en/of de club ten goede komen of .. naargelang de mogelijkheden zich aandienen en er voldoende animo is kunnen nog andere activiteiten georganiseerd worden. Zo kenden we in het verleden o.a.  een vijverkeuring, excursies, opendeurdagen, een meerdaagse Zilverhaaivakantie, een autozoektocht, een cursus “praktisch aquarium houden”, examen van bekwaamheid, beurs- & bedrijfsbezoeken, een vijverronde, een open house, een Zilverhaai'Day ...