Om de hobby en de vereniging bij het grote publiek beter bekend te maken, zijn in het verleden tentoonstellingen met aquaria georganiseerd. Dit kan gaan van een eenvoudige medewerking bij een kleine plaatselijke hobbytentoonstelling tot de organisatie van een grote eigen manifestatie. Wanneer bevriende aquariumverenigingen een tentoonstelling organiseren leveren wij ook onze bijdrage in de vorm van één of meerder ingerichte aquaria. Met medewerking aan dergelijke activiteiten kunnen leden clubkampioenschapspunten scoren. Bovendien verdient de Zilverhaai subsidiepunten bij de B.B.A.T. die uiteindelijk subsidies helpen bepalen.

Een eigen tentoonstelling.
In het verleden pakte de Zilverhaai reeds zevenmaal uit met een zelf georganiseerde tentoonstelling. De voorbereidingen van dergelijke tentoonstellingen waaraan de leden zelf de meeste bijdrage leveren, worden steeds besproken in speciale werkgroepvergaderingen. Stellingen worden gehuurd, bevriende aquariumclubs worden aangesproken, allerlei zaken en taken worden verdeeld, o.a. schrijnwerk, elektriciteit, dienstregeling, enz... De werkgroepen worden samengesteld uit belangstellende leden en bestuur. Iedereen heeft inspraak en helpt naargelang zijn eigen mogelijkheden. Op één week wordt de tentoonstelling volledig opgebouwd. De tentoonstelling zelf wordt geopend met een receptie, waarna het voor één of twee weken voor het publiek toegankelijk is. De taakverdeling tijdens de openingsuren worden in de werkgroep geregeld.
Dezelfde mensen breken nadien alles af.
De tentoonstellingen die de Zilverhaai volledig in eigen beheer organiseerde zijn de volgende:
     - 1977  Aquariumtentoonstelling in het Casino, Beringen-Mijn.
     - 1978  Aquariumtentoonstelling in het Casino, Beringen-Mijn.
     - 1980  Aquashow in zaal Trefpunt, Beringen.
     - 1983  I.A.S. = Internationaal Aquarium Salon in zaal Trefpunt en in een grote tent te Beringen. film 33 min.
     - 1989  I.A.S. = Internationaal Aquarium Salon in de Expohallen Kelchterhoef, Houthalen. film 45 min.
     - 1997  LATT = Limburgse Aq. en Terrarium Tentoonstelling in zaal Harmonie, Leopoldsburg.
     - 2001  Aqua-Xpo in de Grenslandhallen te Hasselt. fotoalbum met 654 foto's - film 23 min.
     - 2016  Aquariumshow OZO = Olmense Zoo Onderwater > video > meer ...
Raadpleeg voor nadere informatie van voornoemde tentoonstellingen het overeenstemmende jaartal in de menurubriek “Historiek”.

Dierenhappening
In 2003 is de Zilverhaai gestart met een imposante deelname aan de drukbezochte Dierenhappening in de Grenslandhallen te Hasselt. Hieruit vloeide een meerjaren overeenkomst tussen beide partijen dat de club geen windeieren heeft gelegd. Ieder jaar werd voor deze manifestatie door de Zilverhaai een aquapaviljoen (=een aquarium-terrarium tentoonstelling) opgebouwd met bijstand van de organisatoren en met ondersteuning vanuit de vakhandel. Gezien de aard van deze activiteit (niet in eigen beheer) en de locatie (Hasselt) worden aan alle Zilverhaaimedewerkers bepaalde faciliteiten verleend en km-vergoedingen betaald. 
Dierenhappening was een uitgelezen activiteit om de clubsfeer te bevorderen en naamsbekendheid bij het grote publiek te vewerven.  
     Video Dierenhappening 2007
     Video Dierenhappening 2008
     Video Dierenhappening 2009
     Video Dierenhappening 2010
     Video Dierenhappening 2011
Dierenhappening 2011 was de laatste in de rij en dus geen 10de deelname.
De organisatoren zijn in 2012 door omstandigheden gestopt met Dierenhappening in de Hasseltse Grenslandhallen.

Dierenfeest
De organisatoren van Dierenhappening in Hasselt hebben in de Limburghal te Genk een gelijkaardig event nl Dierenfeest op poten gezet.
Samen met andere clubs van BBAT-Limburg werd hier in 2012 en 2013 een sober aquapaviljoen opgebouwd. 

Enkele toelichtingen om zelf een aquarium te plaatsen op een tentoonstelling:
De club bezit materialen, waarover iedereen voor die gelegenheid gebruik kan maken. Natuurlijk kan de club niet alles leveren, daarom verwachten wij van de leden veel initiatief om zelf iets te brengen. Onderstellen en afkastingen worden echter steeds door de club verzorgd.
Om kort te zijn: iemand die een glazen bak (afmetingen onbeperkt) inricht, voorziet van de nodige apparatuur en deze ook nog bevolkt, is een prima medewerker.
Natuurlijk streven wij naar verscheidenheid bij het tentoonstellen.
Hiervoor kan men zich reeds lang vooraf toespitsen om bepaalde doelen te bereiken, zoals bijvoorbeeld:    
     - een streekaquarium,
     - een mooi uitgegroeide school vissen opkweken,
     - een speciaalaquarium inrichten, enz...
Allerlei tips en ideeën worden vooraf besproken en gecoördineerd tot één geheel.
Voortgaande op wat vorige werkgroepen presteerden, kunnen we zeggen dat de sfeer steeds fantastisch is en vooral leerrijk. Aarzel dus niet om je bij de oprichting van zulke werkgroep aan te sluiten. Bij deze gelegenheden zijn er massa’s clubkampioenschapspunten te verdienen.