Doel
Vooral in Nederland heeft het “keuren” van aquaria/terraria destijds bijgedragen tot een hoog kwaliteitspeil. Ook bij ons hebben keuringen vruchten opgeleverd. Het streven naar perfectie is bij de Zilverhaai niet het enige doel wat met deze activiteit wordt beoogd. De kennis en het inzicht die nodig zijn om als inrichter de natuur in de bak tot volle ontplooing te laten komen zijn zeer belangrijk. Een keuring biedt hiervoor ontegensprekelijk meer mogelijkheden. Hieruit ontstaat ook de behoefte om het oordeel van anderen te kennen over het gepresteerde werk. De contacten met ervaren liefhebbers liggen meestal aan de basis van een aquaristisch succes.
Keuringen worden vooral georganiseerd als hulp ter bevordering van aquariumhouden op hoog niveau. Anderzijds wordt aan de leden met zo’n activiteit de kans geboden om het begeerde bondsdiploma in de wacht te slepen. Hiervoor moet men  een quotering van minstens 95% behalen. Sinds 1992 wordt door BBAT voor een resultaat vanaf 85% een certificaat van bekwaamheid afgeleverd.

Huidige toegepaste quoteringen

95 t/m 100% = Uitmuntend met Bondsdiploma en felicitaties van de keurmeesters
85 t/m 94% = Bondsdiploma
65 t/m 74% = Goed - Certificaat van bekwaamheid
51 t/m 64% = Voldoende - Certificaat van bekwaamheid

Werking Vivariumkeuring BBAT-Limburg
Onder impuls van de Zilverhaai organiseert BBAT-Limburg, sinds 1986, ieder jaar opnieuw  een vivariumkeuring met BBAT-keurmeesters. Elke aangesloten vereniging mag minstens 5 vivaria aanbieden voor deelname. De deelnemers worden onderverdeeld in 4 verschillende diciplines:
          1. Gezelschapsaquarium (GA)
          2. Speciaalaquarium (SA)
          3. Zee-aquarium (ZA)
          4. Terrarium / Paludarium (TP)
          5. Nano aquarium (NA) (vanaf 2015 toegevoegd)

Oorkondes van de laureaten Limburgse vivariumkeuring 2007                           .

De deelname aan de keuring is gratis. Al de onkosten worden door BBAT-Limburg  gedragen. In elke club worden de leden voor de zomer al aangezocht voor deelname aan de keuring. Ieder lid dat tijdig een vivarium inschreef zal indien nodig door een onpartijdig team van de Zilverhaai bezocht worden. De inzending wordt beoordeeld om de zogenaamde preselecties door te voeren. De vijf besten worden aldus ingezonden voor de Limburgse vivariumkeuring. Er worden immers slechts vijf vivaria per club toegelaten. Sinds 1999 wordt het vivarium van de regerende kampioen van elke categorie als extra toegelaten. Vanaf 2002 worden per club, tot nader order, meer dan 5 deelnemers toegelaten.  Vervolgens zal op de afgesproken datum één of meer gediplomeerde keurmeester(s) het vivarium komen keuren.
Het beoordelen van vivaria zoals aquaria/terraria is uiteraard niet gemakkelijk, zelfs niet voor een gekwalificeerd aquariaan. Belangrijke criteria voor dergelijke keuring zijn het biologische, het technische en het esthetische aspect. Elke beoordeling geschiedt volgens de normen die door BBAT zijn vastgelegd. Het keuringsverslag wordt geheim gehouden tot de avond van de proclamatie.
Deze  proclamatieavond wordt ieder jaar door een andere vereniging van BBAT-Limburg om beurt georganiseerd.
Alle nodige informatie betreffende een nieuwe vivariumkeuring verschijnt tijdig in Haaien-Echo’s.
Vanaf 2003 wordt aan de best scorende club de BBAT-Limburg Award toegekend. Zie ook bij Activiteiten BBAT-Limburg.

Palmares van de Zilverhaai deelnemers aan de Limburgse keuringen (1986 t/m 2012)
In onderstaande tabel tref je een overzicht aan van de resultaten van de Zilverhaai-deelnemers door de jaren heen. Onze Federatiekampioenen zijn telkens extra onderlijnd.
Nota: Vanaf 2012 werden de criteria en punten door de keurmeesters herzien en aangepast.

In 2011, 2013, 2015 en 2017 werden geen Limburgse viariumkeuringen gehouden maar hebben deelnemers rechtstreeks deelgenomen aan de Nationale BBAT vivariumkeuring (zie verder). Na 2016 werd in 2018 door BBAT-Limburg besloten om geen Limburgse Vivariumkeuringen meer te organiseren wegens de teruglopende deelnames. De Nationale keuringen kregen nog wel doorgang. (zie verder)

Jaar Categorie
Plaats
Naam
%
2012 Gezelschapsaquarium 1 Rudi Jongen 88,4
2012 Gezelschapsaquarium 5 Marcel Bauwens 85,4
2012 Gezelschapsaquarium 6 Theo Luyten 85,2
2012 Gezelschapsaquarium 7 Mieke Van der Straeten 81,4
2012 Gezelschapsaquarium 8 Marcel Bauwens 80,2
2012 Gezelschapsaquarium 9 Sonia Courtois 76,0
2012 Gezelschapsaquarium 10 Mieke Van der Straeten 75,2
2012 Speciaalaquarium 3 Valère Vanderheyden 85,2
2012 Terrarium / Paludarium 5 Ronald Denison 81,4
2012 Zeeaquarium 9 Theo Luyten 79,2
2010 Gezelschapsaquarium 2 Rudi Jongen 95
2010 Gezelschapsaquarium 3 Theo Luyten 94
2010 Gezelschapsaquarium 5 Ronald Denison 86
2010 Gezelschapsaquarium 7 Mieke Van der Straeten 83
2010 Speciaalaquarium 4 Marcel Bauwens 83
2010 Terrarium / Paludarium 2 Ronald Denison 94
2010 Terrarium / Paludarium 4 Ronald Denison 92
2010 Terrarium / Paludarium 6 Ronald Denison 91
2010 Zeeaquarium 5 Bart De Laat 95
2009 Gezelschapsaquarium 1 Rik Verhulst 95
2009 Gezelschapsaquarium 2 Theo Luyten 89
2009 Gezelschapsaquarium 5 Ronny Vermeulen 77
2009 Speciaalaquarium 4 Harald Bergmann 90
2009 Terrarium / Paludarium 1 Ronald Denison 95
2009 Terrarium / Paludarium 4 Ronald Denison 82
2009 Zeeaquarium 2 Bart De Laat 95
2009 Zeeaquarium 4 Louis Merk 94
2009 Zeeaquarium 5 Theo Luyten 93
2008 Gezelschapsaquarium
2
Theo Luyten
95
2008 Gezelschapsaquarium
2
Rudi Jongen
95
2008 Speciaalaquarium
4
Guido Ven
92
2008 Speciaalaquarium
6
Harald Bergmann
87
2008 Zeeaquarium
2
Luc Loyen
96
2008 Zeeaquarium
2
Erik Paumen
96
2008 Zeeaquarium
5
Louis Merk
94
2008 Zeeaquarium
7
Bart De Laat
93
2008 Zeeaquarium
9
Theo Luyten
90
2008 Zeeaquarium
10
Stefano Garofani
85
2008 Terrarium / Paludarium
8
Ronald Denison
92
2007 Gezelschapsaquarium
1
Rudi Jongen
96
2007 Gezelschapsaquarium
2
Jos Jansen
95
2007 Gezelschapsaquarium
5
Theo Raymaekers
94
2007 Speciaalaquarium
4
Remy Bosmans
93
2007 Speciaalaquarium
4
Guido Ven
93
2007 Speciaalaquarium
7
Danny Van Geertruyden
92
2007 Speciaalaquarium
9
Henk van diejen
90
2007 Zeeaquarium
1
Luc Loyen
98
2007 Zeeaquarium
2
Erik Paumen
97
2007 Zeeaquarium
2
Rik Vermassen
90
2007 Terrarium / Paludarium
3
Ronald Denison
88
2006 Gezelschapsaquarium
1
Rudi Jongen
97
2006 Gezelschapsaquarium
2
Jos Jansen
96
2006 Gezelschapsaquarium
4
Theo Raymaekers
94
2006 Speciaalaquarium
2
Guido Ven
96
2006 Speciaalaquarium
7
Theo Luyten
92
2006 Speciaalaquarium
9
Philippe Nysen
85
2006 Zeeaquarium
1
Luc Loyen
98
2006 Zeeaquarium
9
Theo Luyten
90
2006 Terrarium / Paludarium
3
Ronald Denison
93
2005 Gezelschapsaquarium
4
Jos Jansen
94
2005 Gezelschapsaquarium
6
Theo Raymaekers
91
2005 Speciaalaquarium
3
Guido Ven
91
2005 Speciaalaquarium
4
Sonja Stassaert
89
2005 Speciaalaquarium
4
Philippe Nysen
89
2005 Terrarium / Paludarium
2
Ronald Denison
93
2004 Gezelschapsaquarium
2
Rudi Jongen
95
2004 Gezelschapsaquarium
5
Theo Luyten
94
2004 Gezelschapsaquarium
7
Ronald Denison
91
2004 Speciaalaquarium
1
Willy Luts
98
2004 Zeeaquarium
4
Theo Luyten
94
2004 Zeeaquarium
4
Bart Buyse
94
2003 Gezelschapsaquarium
1
Rudi Jongen
97
2003 Gezelschapsaquarium
4
Fernand Viaene
92
2003 Gezelschapsaquarium
5
Jos Jansen
90
2003 Gezelschapsaquarium
6
Gerard Vanhaeren
89
2003 Gezelschapsaquarium
7
Stefan Jannis
88
2003 Speciaalaquarium
3
Henk van diejen
92
2002 Gezelschapsaquarium
1
Fernand Viaene
96
2002 Gezelschapsaquarium
2
Theo Luyten
95
2002 Gezelschapsaquarium
3
Rudi Jongen
94
2002 Gezelschapsaquarium
6
Stefan Jannis
87
2002 Gezelschapsaquarium
7
Gerard Vanhaeren
84
2002 Speciaalaquarium
3
Henk van diejen
92
2002 Speciaalaquarium
6
Antoinette Grudzień
85
2002 Speciaalaquarium
8
Guillaume Clerckx
75
2002 Zeeaquarium
6
Theo Luyten
91
2001 Gezelschapsaquarium
1
Rudi Jongen
98
2001 Gezelschapsaquarium
3
Gerard Vanhaeren
93
2001 Gezelschapsaquarium
4
Theo Luyten
92
2001 Speciaalaquarium
2
Willy Luts
92
2001 Speciaalaquarium
8
Antoinette Grudzień
83
2001 Zeeaquarium
4
Theo Luyten
92
2000 Gezelschapsaquarium
1
Theo Luyten
96
2000 Gezelschapsaquarium
2
Rudi Jongen
95
2000 Gezelschapsaquarium
4
Gerard Vanhaeren
90
2000 Gezelschapsaquarium
7
Jacky Baselet
85
2000 Speciaalaquarium
1
Willy Luts
92
2000 Zeeaquarium
6
Theo Luyten
87
1999 Gezelschapsaquarium
1
Fernand Viaene
96
1999 Gezelschapsaquarium
4
Ronald Denison
93
1999 Gezelschapsaquarium
5
Gerard Vanhaeren
91
1999 Gezelschapsaquarium
7
Theo Raymaekers
86
1999 Speciaalaquarium
1
Willy Luts
95
1999 Speciaalaquarium
4
Alida Vandenborne
90
1998 Gezelschapsaquarium
1
Theo Luyten
98
1998 Gezelschapsaquarium
2
Ronald Denison
97
1998 Gezelschapsaquarium
8
Gerard Vanhaeren
89
1998 Speciaalaquarium
1
Willy Luts
96
1998 Zeeaquarium
5
Rik Vermassen
90
1997 Gezelschapsaquarium
7
Ronald Denison
89
1997 Gezelschapsaquarium
9
Dirk Blansaer
85
1997 Gezelschapsaquarium
--
Fernand Viaene
-forfait --
1997 Speciaalaquarium
2
Willy Luts
95
1997 Zeeaquarium
4
Rik Vermassen
89
1996 Gezelschapsaquarium
1
Theo Luyten
98
1996 Gezelschapsaquarium
6
Dirk Blansaer
89
1996 Speciaalaquarium
2
Willy Luts
93
1996 Speciaalaquarium
4
Geert Vanzeir
83
1996 Zeeaquarium
6
Theo Luyten
90
1995 Gezelschapsaquarium
2
Theo Luyten
97
1995 Gezelschapsaquarium
10
Ronald Denison
86
1995 Gezelschapsaquarium
10
Geert Vanzeir
86
1995 Speciaalaquarium
2
Willy Luts
95
1995 Zeeaquarium
1
Theo Luyten
88
1994 Gezelschapsaquarium
2
Theo Luyten
97
1994 Gezelschapsaquarium
8
Ronald Denison
92
1994 Gezelschapsaquarium
10
Jos Jansen
91
1994 Speciaalaquarium
2
Willy Luts
95
1994 Speciaalaquarium
4
Jean-Pierre Verbesselt
90
1993 Gezelschapsaquarium
1
Theo Luyten
97
1993 Gezelschapsaquarium
9
Jos Jansen
90
1993 Gezelschapsaquarium
10
Roger Haccuria
89
1993 Gezelschapsaquarium
--
Felix Gomez-Jorge
uitgesloten
1993 Terrarium-Paludarium
2
Mark Swinnen
88
1992 Gezelschapsaquarium
3
Ronald Denison
95
1992 Gezelschapsaquarium
6
Theo Luyten
92
1992 Speciaalaquarium
6
Peter Elens
86
1992 Zeeaquarium
2
Chrit Venner
96
1992 Terrarium-Paludarium
1
Frans Cuypers
97
1991 Gezelschapsaquarium
1
Theo Luyten
95
1991 Gezelschapsaquarium
10
Francis Holsteyns
89
1991 Gezelschapsaquarium
11
Ronald Denison
88
1991 Zeeaquarium
2
Theo Luyten
89
1991 Terrarium-Paludarium
2
Brecht Ramon
96
1990 Gezelschapsaquarium
1
Theo Luyten
95
1990 Gezelschapsaquarium
5
Francis Holsteyns
87
1990 Speciaalaquarium
4
Johny Breugelmans
90
1990 Zeeaquarium
2
Theo Luyten
92
1990 Terrarium-Paludarium
1
Jean Ramon
95
1989 Gezelschapsaquarium
1
Theo Luyten
97
1989 Gezelschapsaquarium
4
Wilfried Heyndrickx
92
1989 Gezelschapsaquarium
6
Antoine Goversen
89
1989 Speciaalaquarium
4
Johny Breugelmans
90
1989 Zeeaquarium
2
Theo Luyten
90
1988 Gezelschapsaquarium
2
Robert Meilke
96
1988 Speciaalaquarium
3
Tony Alenteyns
80
1988 Speciaalaquarium
6
Wilfried Mondelaers
74
1988 Zeeaquarium
3
Martin Imants
94
1988 Zeeaquarium
4
Theo Luyten
92
1987 Gezelschapsaquarium
3
Robert Meilke
90
1987 Gezelschapsaquarium
6
Guido Vanwetswinkel
88
1986 Gezelschapsaquarium
1
Leo Snijders
98
1986 Speciaalaquarium
?
Louis Jansen
?
1986 Zeeaquarium
1
Martin Imants
96

 

Nationale keuringen BBAT - Vivariumkeuringen & Vijverkeuringen

1999:
Ter gelegenheid van 50 jaar "BBAT" in 1999 werd voor de eerste maal een Nationale vivariumkeuring op het programma geplaatst. De uitslag van de Limburgse keuring 1998 was ondermeer voor de Zilverhaai bepalend voor deelname aan deze Nationale huiskeuring. De eerste vijf van de uitslag "gezelschapsaquarium" en de eerste drie van de andere categorieën hadden het voorrecht om te mogen deel nemen. In totaal waren dit drie Zilverhaaien: Theo Luyten en Ronald Denison in de categorie gezelschapsaquarium en Willy Luts bij speciaalaquarium. Spijtig werd er geen van hen als nationaal kampioen gekroond. Alle deelnemers werden in elke categorie na de 1ste plaats door de BBAT-keurmeesters simpelweg ex-aequo geplaatst.

2002:
Na het succes van deze eerste editie werd in 2002 opnieuw een Nationale vivariumkeuring voorzien.
De deelnemers uit Limburg werden bepaald aan de hand van de laatste drie Limburgse vivariumkeuringen. Vier Zilverhaaileden werden hierdoor afgevaardigd met prachtige resultaten:
-- Fernand Viaene 2de plaats, Theo Luyten 3de plaats, Rudi Jongen 4de plaats in de categorie GA
-- Willy Luts, deelnemer SA, moest noodgedwongen forfait geven

2003:
In 2003 is door de BBAT voor het eerst een Nationale Vijverkeuring georganiseerd. Marese Tempels behaalde een verdienstelijk resultaat (7de plaats).

2004:
Na 2 jaar heeft BBAT opnieuw een vivariumkeuring georganiseerd op nationaal niveau met puike Zilverhaai resultaten:
- Categorie Gezelschapsaquarium:
          Rudi Jongen 4de plaats met 95% en bondsdiploma
          Theo Luyten 8ste plaats met 94% en certificaat van bekwaamheid
- Categorie Speciaalaquarium:
          Willy Luts 1ste plaats met 98% en bondsdiploma
- Categorie Zeeaquarium:
          Theo Luyten 4de plaats met 94% en certificaat van bekwaamheid

2007:
4de Nationale vivariumkeuring met volgende resultaten van de Zilverhaai deelnemers.
- Categorie Gezelschapsaquarium:
          Rudi Jongen 4de plaats met 96% en bondsdiploma
         Jos Jansen 6de plaats met 95% en bondsdiploma
         Theo Raymaekers 9de plaats met 94% en certificaat van bekwaamheid
- Categorie Speciaalaquarium:
          Remy Bosmans 5de plaats met 93% en certificaat van bekwaamheid
          Guido Ven 5de plaats met 93% en certificaat van bekwaamheid
- Categorie Zeeaquarium:
          Luc Loyen 1ste plaats met 98% en bondsdiploma
          Erik Paumen 2de plaats met 97% en bondsdiploma
          Rik Vermassen 4de plaats met 91% en certificaat van bekwaamheid.

2009:
In 2009 is door de BBAT voor de 2de maal een Nationale Vijverkeuring georganiseerd. Er waren in totaal 34 deelnemers.
Theo Luyten behaalde in de categorie gezelschapsvijver een 8ste plaats met 87% en een certificaat van bekwaamheid. Hij was de enige deelnemer van Zilverhaai Beringen.

2011:
5de Nationale huiskeuring met volgende resultaten van de Zilverhaai deelnemers.
- Categorie Gezelschapsaquarium:
        Rudi Jongen 3de plaats met 96% en bondsdiploma
        Theo Luyten 5de plaats met 94% en certificaat van bekwaamheid 
- Categorie Terrarium/Paludarium:
        Ronald Denison 5de plaats met 92% en certificaat van bekwaamheid
        Ronald Denison 6de plaats met 91% en certificaat van bekwaamheid
        Ronald Denison 7de plaats met 88% en certificaat van bekwaamheid
- Categorie Zeeaquarium:
        Theo Luyten 8ste plaats met 90% en certificaat van bekwaamheid

2012:
Dit jaar richtte BBAT voor de 3de maal een Nationale vijverkeuring in. Slechts 1 deelnemer van Zilverhaai bood zich aan.  Tijdens de Nacht van de Aquariaan op 9 november 2012 in Klein-Willebroek had de proclamatie plaats. Theo Luyten werd er 7de en behaalde een certificaat van bekwaamheid met 88%. 

2013:
6de Nationale vivariumkeuring met volgende resultaten van de Zilverhaai deelnemers. Volledige uitslag >klik hier
- Categorie Gezelschapsaquarium:
        Rudi Jongen - 4de plaats met 96% en bondsdiploma
        Theo Luyten - 10de plaats met 92% en certificaat van bekwaamheid
        Marcel Bauwens - 16de plaats met 82,4% en certificaat van bekwaamheid
- Categorie Speciaalaqarium:
       Conny De Wilde - 4de plaats met 93,6% en certificaat van bekwaamheid
       Conny De Wilde - 6de plaats met 88,8% en certificaat van bekwaamheid
- Categorie Terrarium/Paludarium:
        Ronald Denison - 4de plaats met 95,2% en certificaat van bekwaamheid
        Ronald Denison - 13de plaats met 93,6% en certificaat van bekwaamheid
- Categorie Zeeaquarium:
       Theo Luyten - 5de plaats met 92,8% en certificaat van bekwaamheid

2015:
7de Nationale vivariumkeuring met volgende resultaten van de Zilverhaai deelnemers.
- Categorie Gezelschapsaquarium:
        Rudi Jongen - 8ste plaats met 86,4% en certificaat van bekwaamheid
        Conny De Wilde - 13de plaats met 80,4%
- Categorie Speciaalaqarium:
       Conny De Wilde - 7de plaats met 82%

2017:
8ste Nationale vivariumkeuring met volgende resultaten van de Zilverhaai deelnemers
- Categorie Gezelschapsaquarium:
       Theo Luyten - 5de plaats met 84,8% en certificaat van bekwaamheid
       Conny De Wilde - 7de plaats met 84,4% en certificaat van bekwaamheid
- Categorie Speciaalaquarium:
       Vern Van de Weyer - 2de plaats met 88% en certificaat van bekwaamheid
- Categorie Zeeaquarium:
       Theo Luyten - 4de plaats met 80,8% en certificaat van bekwaamheid

Volledige uitslag keuring 2017

2019:
9de Nationale vivariumkeuring met volgende resultaten van de Zilverhaai deelnemers
- Categorie Gezelschapsaquarium:
       Sven Bronckaers - 6de plaats met 83,2% en certificaat van bekwaamheid
       Theo Luyten - 8ste plaats met 82,8% en certificaat van bekwaamheid
- Categorie Speciaalaquarium:
       Conny De Wilde - 2de plaats met 88,8% en certificaat van bekwaamheid
       Conny De Wilde - 3de plaats met 87,2% en certificaat van bekwaamheid
       Rigo Leurs - 5de plaats met 84,0% en certificaat van bekwaamheid
       Sonia Courtois - 7de plaats met 82% en certificaat van bekwaamheid
      Vern Van de Weyer - 8ste plaats met 80,4% en certificaat van bekwaamheid
- Categorie Zeeaquarium:
       Theo Luyten - 5de plaats met 83,2% en certificaat van bekwaamheid

Volledige uitslag keuring 2019

2022:
10de Nationale vivariumkeuring met volgende resultaten van de Zilverhaai deelnemers
- Categorie Gezelschapsaquarium:
       Theo Luyten - 4de plaats met 85,2% en bondsdiploma
       Sonia Courtois - 6de plaats met 83,2% en certificaat van bekwaamheid
- Categorie Zeeaquarium:
       Theo Luyten - 3de plaats met 86,00% en bondsdiploma

 

Beeldmateriaal ivm keuringen
In het archief van de diatheek van de club (gedigitaliseerd in 2011) is een rijke verzameling ivm vivariumkeuringen in bewaring.  
Op deze site is bovendien ook heel wat beeldmateriaal te bekijken:
          ?Fotoalbums deelnemers 2007, 2008 en 2009
          Fotoalbum proclamatieavond 2007
          Fotoalbum proclamatieavond 2004
          ?Laureaten & oorkonde 2007