We kennen heden of in het verleden bij de Zilverhaai diverse werkgroepen en interessegroepen o.a. discusgroep, TT-werkgroep, feestcomité, zeewatergroep, terrariumgroep, cichlidengroep, multimediagroep, redactieteam, webteam...
Het is duidelijk dat in elke groep afzonderlijke bijeenkomsten of specifieke activiteiten kunnen worden georganiseerd. Om deze gespecialiseerde groepen, interessegroepen in het bijzonder, een Zilverhaai karakter aan te meten, heeft het bestuur destiijts richtlijnen opgesteld.

Richtlijnen voor gespecialiseerde groepen

Doelstelling van vzw Zilverhaai Beringen.
Het verbreiden van kennis en het aanmoedigen van verantwoord houden van aquaria en terraria.
Activiteiten organiseren en diensten verlenen die dit doel kunnen bevorderen.

Wat is een interessegroep?
Het zijn leden van de Zilverhaai die interesse hebben voor dezelfde specialiteit van de liefhebberij. Zij vormen in geen geval een afzonderlijke vereniging.

Welk voordeel hebben leden van een interessegroep?
Door initiatieven van een interessegroep worden meer mogelijkheden geschapen om zich te vervolmaken op een bepaalde specialisatie van de hobby.
Zilverhaai zorgt uiteraard voor materiële en financiële ondersteuning zoals:

  • Kortingen op gespecialiseerde vakbladen. (Zeeaquarium, Terra, Cichlidae)
  • Gebruik van clubmateriaal voor activiteiten. (Audio-visueel e.a.)
  • De beschikbare uitleendiensten: Bibliotheek, Video, CD-rom & DVD.
  • PR/Know-how: Haaien-Echo’s, website, overheid- media- en handelsrelaties.

    
Kunnen interessegroepen afzonderlijke activiteiten organiseren?
Jazeker, daar is geen enkel bezwaar tegen als men voldoet aan onderstaande voorwaarden. Indien hieraan niet voldaan is kunnen de activiteiten ook niet erkend worden als Zilverhaai activiteiten en zullen bijgevolg de financiële- en andere problemen niet door vzw Zilverhaai Beringen gedragen worden.
a) Het bestuur zal vooraf van elke activiteit in kennis gesteld worden en haar goedkeuring verlenen.
b) Datums moeten passen in de algemene Zilverhaai Agenda. Het bestuur heeft hiervoor het laatste woord.
c) Eventuele onkosten die een activiteit meebrengt moeten, indien mogelijk, aan het bestuur vooraf kenbaar gemaakt worden om misbruiken te voorkomen.
d) Elke activiteit moet voor al de leden van de Zilverhaai onvoorwaardelijk open staan zonder onderscheid te maken tussen de leden van de interessegroep en andere Zilverhaaileden. Men dient te streven om tijdig: datum, onderwerp en plaats van het gebeuren in Haaien-Echo’s en Zilverhaai-website te vermelden.
e) Eventuele inkomsten en uitgaven van een activiteit, van welke aard ook, dienen maandelijks overgemaakt te worden naar de Zilverhaaikas. Over kleine bedragen kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden. De Zilverhaai heeft een vzw-statuut en haar inkomsten en uitgaven dienen gerechtvaardigd en geregistreerd te zijn.

Zijn specifieke afspraken voor één bepaalde interessegroep mogelijk?
Het spreekt voor zich dat het bestuur naargelang de noden zich voordoen en in het belang van de Zilverhaai als dusdanig, eenzijdige maatregelen mag nemen t.o.v. een interessegroep. Deze zijn in grote mate afhankelijk van inzet van deze leden bij algemene activiteiten van de Zilverhaai die tot doel hebben naamsbekendheid en inkomsten te verwerven (bv dierenhappening). Verder wordt er rekening gehouden met het aantal leden van de betreffende werkgroep en andere factoren.

Welke plichten hebben leden van een interessegroep t.o.v. de Zilverhaai?
De algemene clubgeest van de Zilverhaai moet prioriteit krijgen.
Een vertrouwelijk overleg nastreven met het bestuur.
Beslissingen van het bestuur respecteren.
De algemene Zilverhaai activiteiten mee helpen ondersteunen. (bv dierenhappening, huiskeuring…)
Zonder de goedkeuring van het bestuur worden initiatieven t.a.v. de vakhandel niet getolereerd.

Kan het bestuur van de Zilverhaai een interessegroep ontbinden?
Indien de belangstelling niet opweegt tegen de inspanningen zal het bestuur de interessegroep opdoeken.
Bij wantoestanden, zware onenigheid die de Zilverhaai schade toebrengen kan het bestuur eveneens overgaan tot ontbinding van een interessegroep.