Nota: Onderstaande criteria zijn vanaf 1 januari 2022 van toepassing.

1. Vergaderingen

Aanwezig zijn (info-blad op ledenvergadering invullen) 100 KK-punten
Gratis voordracht presenteren op ledenvergadering (voorstel tijdig indienen) 500 KK-punten
Vragen quizkampioenschap (20 KK-punten/juist antwoord) 100 KK-punten
Tombolaprijs aanbrengen op ledenvergadering max / maand:   50 KK-punten
Vergaderzaal helpen klaar zetten / opruimen / enz.. max /maand:  200 KK-punten
Aanwezig zijn op 4D-vergadering of Zeewatervergadering 200 KK-punten
Gratis voordracht presenteren op 2D, 4D-vergadering, Zeewatervergadering of andere Z-activiteit max / maand: 500 KK-punten
Andere verdienstelijke hulp te bepalen door het bestuur


2. Activiteiten

Deelname 'vivariumkeuring' of 'vijverkeuring" (per persoon) 800 KK-punten
Aanwezig  'BLIKvergadering' 500 KK-punten
Gastheer bakkenbezoek 500 KK-punten
Gasten bakkenbezoek 100 KK-punten
Deelname bus- of treinuitstap 100 KK-punten
Deelname groepsuitstap met carpooling 150 KK-punten
Deelname excursie 150 KK-punten
Deelname  BBAT-bondsdag 250 KK-punten
Deelname  Zomeractiviteit BBAT-Limburg 250 KK-punten

Hulp bij LimBeurs  & Andere uitstappen of activiteiten

te bepalen door het bestuur
Deelname of hulp aan tentoonstellingen te bepalen door het bestuur
Deelname of hulp aan LimBeurs of andere beurzen te bepalen door het bestuur
Aquashow: geregistreerde uren - opbouw 25 KK-punten/uur
Aquashow: geregistreerde uren - openingsuren 00 KK-punten/uur
Aquashow: geregistreerde uren - afbraak 50 KK-punten/uur
Aquashow: materiële en logestieke ondersteuning te bepalen door het bestuur


Nota: Deelname in promokledij bij externe door de Zilverhaai georganiseerde uitstappen of evenementen leveren dubbele KK-punten op.
Punten en verificatie worden telkens door een bestuurslid genoteerd.

 

3. Teksten of artikels Haaien-Echo’s

Vis- dier- of plantbeschrijving zonder persoonlijke inbreng 100 KK-punten
Andere teksten, bv. eigen ervaringen, verslag uitstap, kweekverslag, enz 300 KK-punten
Vertalingen in opdracht (kandidatuur stellen)  300 KK-punten


4. Teksten of artikels Aquariumwereld

Eigen tekst (bij publicatie) 400 KK-punten


5. Diversen

Aanwerven van een nieuw lid 300 KK-punten/lid
Aanbrengen van advertentie voor Haaien-Echo’s 300 KK-punten/advertentie
Aanleveren van nuttig digitaal fotomateriaal   
te bepalen door het bestuur
   

6. Interessegroepen

Voorbereiding & leiden van bijeenkomsten  max/maand: 300 KK-punten
Aanwezig zijn op activiteit van interessegroep, werkgroep of feestcomité:

200 KK-punten

 


7. Redactiehulp

Voor hulp en redactiemedewerking die elders in de puntenlijsten niet voorzien is zoals o.a. teksten typen, samenrapen, verzending enzomeer... hiervoor worden naargelang de gepresteerde inspanningen ook de nodige KK-punten toegekend.
Elke maand zal elke medewerker een hoeveelheid KK-punten op zijn actief bij krijgen dat evenredig is met de geleverde prestaties met een maximum van 400 KK-punten per editie.

 

8. Multimedia - Website

Op dit vlak zijn er eveneens mogelijkheden gecreëerd om KK-punten te verdienen. Vooropgesteld dat prestaties, die van zeer uiteenlopende aard kunnen zijn, gaande van hulp aan website, foto’s maken (in opdracht van het bestuur) tot het samenstellen van een PPT-presentatie met bijhorende tekst enz... die de club en de leden nu of in de toekomst van nut kunnen zijn.
Als absoluut maximum is 2.000 KK-punten per persoon per jaar voor de website gesteld.

 

9. Algemeen

Bij de vele Zilverhaai-activiteiten komt steeds een boel werk kijken. Denken we maar even aan de ledenvergaderingen: de zaal voorbereiden, de hulp bij de tap, tombola, bibliotheek, zaal opruimen, poetsen, en ga zo maar door...
Elke activiteit brengt zijn specifieke voor- en nazorgen mee. Het is niet mogelijk om vooraf voor alle mogelijke inspanningen een eerlijk puntentarief op te stellen. Toch zal er bij elke activiteit de individuele prestatie, voor zover mogelijk, met een aantal KK-punten gehonoreerd worden. Dit geldt in principe voor alle Zilverhaai-bijeenkomsten, tentoonstellingen en andere activiteiten.
Het bestuur kan bovendien ten allen tijde extra KK-punten toekennen voor bewezen diensten of prestaties die ten goede komen aan het clubgebeuren en niet in deze criterialijst voorzien zijn.


We wensen alle leden er attent op te maken dat het maandelijkse info-blad van de ledenvergadering benut kan worden om persoonlijke prestaties aan te melden. Het geeft u trouwens meer zekerheid dat al uw KK-punten geregistreerd worden.  
Bij speciale gelegenheden worden er mogelijk een logboek en/of hulpformulieren aangewend om de nodige informatie te verzamelen voor o.a. de representatieve KK-punten toe te kennen.