• Alle leden, uitgezonderd bestuursleden, nemen automatisch en gratis deel aan deze competitie.
  • Het kampioenschap loopt van 1 januari tot 31 december en de einduitslag wordt bekend gemaakt tijdens de BLIKvergadering.
  • De behaalde punten worden geregistreerd door 1 of meer bestuursleden, die zwijgplicht hebben.
  • De tussenstand zal regelmatig in Haaien-Echo’s en op de website verschijnen, zonder melding der behaalde KK-punten.
  • Het puntentotaal blijft geheim tot de huldiging op de proclamatie (BLIKvergadering).
  • Ieder lid kan op aanvraag bij de verantwoordelijke(n) inzage krijgen aangaande zijn eigen KK-punten.
  • Geschillen worden door het voltallig bestuur behandeld.
  • De eerste tien van de eindstand worden tijdens de BLIKvergadering op een passende wijze gehuldigd.
  • Degene die het hoogst aantal punten heeft behaald, wordt uitgeroepen tot clubkampioen en ontvangt de KK-wisseltrofee, die een jaar in zijn bezit mag blijven.
  • Als een lid in een tijdspanne van 5 jaar de titel 3 maal behaalt, zal hij de wisseltrofee mogen behouden en wordt hij opgenomen als erelid van Zilverhaai Beringen.
  • Het Z-bestuur behoudt zich het recht voor om in de loop van het jaar het KK-reglement te wijzigen of aan te vullen indien dit nodig mocht blijken.