In dit onderdeel van Z-Extra is zowel kennis als ontspanning gecombineerd.
Wanneer je uit de linker kolom "Opgaven.." aanklikt verschijnt een pagina met opgaven op uw scherm. Je kan de pagina uitprinten en trachten op te lossen. Om uw oplossingen te verifiëren ga je terug naar vorige pagina en klik je in de rechterkolom op "Oplossingen" in de overeenkomstige regel. Succes.
In de eerste week van elke maand volgt telkens een update met vier nieuwe pagina's. Deze is van de maand februari 2024.

 

                        1. Fun & Animatie:                        

Opgaven 2020-10 Oplossingen 

                        2. Fun & Animatie:                        

Opgaven 2016-06 Oplossingen 

                        3. Fun & Animatie:                        

Opgaven 2017-06 Oplossingen 

                        4. Fun & Animatie:                        

Opgaven 2017-05 Oplossingen