Sinds 12 januari 2020 mogen vissers in Hawaï (voorlopig?) niet meer vissen voor de aquariumindustrie. De bestaande vergunningen worden door het Departement voor Land en Natuurlijke Middelen (DLNR), niet meer verlengd.

Door de beslissing vallen deze vissers zonder werk. Ook zouden de prijzen van de gele doktersvissen (Zebrasoma flavescens), die vaak gevangen worden in Hawaïaanse wateren, al verdubbeld zijn. De dieren die nog in voorraad zijn mogen nog verkocht worden. Verwacht wordt dat deze voorraad echter snel verdwenen zal zijn, aangezien de capaciteit om gekweekte dieren op de markt te brengen niet groot genoeg is om aan de vraag te voldoen.

De sluiting van de aquariumvisserij op Hawaï kan mogelijk dienen als een echte waarschuwing voor diegenen die elders in de wereld wilde vissen en koralen voor de aquariumhandel uit zee verhandelen. Het koraalverbod in Indonesië is een ander voorbeeld (zie eerder bericht: SN 149).