Een exoot is een plant, dier of ander organisme dat van nature niet voorkomt in onze contreien. Als een soort schadelijk is voor de natuur noemen we ze invasieve exoten. Zie ook artikel: Verkoopverbod exotische planten en dieren

Het Comité invasieve uitheemse soorten heeft deze week in Brussel ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie om 12 aanvullende soorten schadelijke exoten te plaatsen op de Unielijst invasieve exoten. Deze soorten zijn sinds vorig jaar in discussie.

In de lijst staan twee bekende waterplanten namelijk:
- Afbeelding links: Elodea nuttallii (Planch.) St. John        (Smalle waterpest)
- Afbeelding rechts: Myriophyllum heterophyllum Michaux    (Ongelijkbladig vederkruid)


Naar verwachting zal de Commissie dit besluit op 23 juni 2017 formeel bekrachtigen en vervolgens publiceren in het Europees Publicatieblad. De lijst wordt 20 dagen na publicatie van kracht. Zodra de lijst is gepubliceerd start de overgangsperiode waarin bestaande commerciële voorraden nog kunnen worden afgebouwd.