Wat is BBAT-Limburg?
Het is het overkoepelend orgaan van de Limburgse verenigingen die bij de BBAT (Belgische Bond voor Aquarium- en Terrariumhouders) aangesloten zijn. Zij stelt zich tot doel, door onderlinge samenwerking en uitwisseling van gegevens, de aquarium- en terrariumliefhebberij in de provincie te bevorderen.
Momenteel zijn volgende clubs aangesloten bij BBAT-Limburg:
      - Tanichthys Hasselt sinds 1950
      - Maroni Maaseik sinds 1972    
      - Black Molly Genk sinds 1970
      - Aqua Noord Limburg sinds 1973 (hebben thans een slapend bestaan) Heropstart in 2022 ?
      - Zilverhaai Beringen sinds 1976
      - Colisa Mol sinds 1979 (hebben thans een slapend bestaan)
      - Orka’s Kwaadmechelen sinds 2000 (hebben thans een slapend bestaan)

De positieve samenwerking van deze clubs hebben geleid tot een aantal gezamenlijke activiteiten. De voorbereiding en de taakverdelingen hiervan gebeuren op de vergaderingen van BBAT-Limburg. Op deze vergaderingen, die praktisch maandelijks doorgaan zetelen de afgevaardigden van de aangesloten verenigingen.
In de eerste bestaansjaren van BBAT-Limburg, toen nog eenvoudigweg Limburgse Federatie genoemd, bleven de activiteiten beperkt tot het plaatsen van één of meerdere aquaria op de tentoonstellingen van een aangesloten vereniging. Deze medewerking gebeurt nu nog steeds maar de frequentie van tentoonstellingen is gevoelig teruggelopen.

Vivariumkeuringen
In 1986 toen Zilverhaai 10 jaar bestond vonden we bij Zilverhaai het nodig om eens een bijzondere federatie-activiteit te hebben. Naar het voorbeeld van de jaarlijkse huiskeuringen in Nederland, waarvan we al enkele keren de proclamatie bezocht hadden, leek ons een huiskeuring een uitstekend idee. Het voorstel van Zilverhaai Beringen, om dit ook in Limburg te organiseren kon na overtuigende argumenten niet meer geweigerd worden. De eerste huiskeuring van Limburgse aquaria werd in 1986 een feit. Vanaf toen vinden deze keuringen jaarlijks plaats. Voor de organisatie ervan werd een beurtrol voorzien zodat elke vereniging in de mogelijkheid is, om als gastvereniging te fungeren. De proclamatie van de keuring is telkens een feestelijk gebeuren waar iedere deelnemer met zijn of haar supporters naar uitkijkt.
Vanaf 2003 wordt jaarlijks de BBAT-Limburg Award toegekend aan de vereniging die de beste prestatie levert bij de huiskeuring. Een Award is een bijzondere onderscheiding en heeft als dusdanig een symbolische en waardevolle uitstraling. Er werd gekozen voor een uniek kunstvoorwerp.

Opmerking: De vereniging die er in slaagt de Award 3 maal in 5 jaar in ontvangst te nemen ontvangt een premie van 200 €. De Award blijft eigendom van de federatie.

De 'Award'erelijst ziet er uit als volgt: 
      - 2003 Maroni Maaseik met ...................................................378 punten
      - 2004 Maroni Maaseik met ...................................................475 punten
      - 2005 Colisa Mol met ............................................................474 punten
      - 2006 Zilverhaai Beringen met ...........................................480 punten
      - 2007 Zilverhaai Beringen met ...........................................666 punten
      - 2008 Maroni Maaseik met ...................................................476 punten
      - 2009 Maroni Maaseik met ...................................................632 punten
      - 2010 Zilverhaai Beringen met ...........................................470 punten
      - 2011 Dit jaar geen provinciale keuring georganiseerd
      - 2012 Black Molly Genk met................................................1311 punten
      - 2013 Dit jaar geen provinciale keuring georganiseerd
      - 2014 Tanichthys Hasselt met.............................................288,8 punten
      - 2015 Dit jaar geen provinciale keuring georganiseerd
      - 2016 Tanichthys Hasselt met.............................................327,6 punten
      - 2017 Vanaf dit jaar werden er geen provinciale keuringen meer georganiseerd.

LimBeurs:
Na het geslaagde IAS (Internationaal Aquarium Salon) in 1989 ijverde Zilverhaai Beringen bij de federatie om één grote Lim(burgse-ruil)Beurs te houden in de lokalen waar het IAS had plaats gevonden. Onze ruilbeurs was aan haar 10de editie toe, de groei was er uit. We konden de clubs uit Hasselt en Mol overtuigen om eveneens met hun ruilbeurs te stoppen. Ons voorstel werd niet dadelijk op gejuich onthaald, maar uiteindelijk werd het toch aanvaard. In 1990 vond de eerste LimBeurs plaats in het vroegere automuseum van Kelchterhoef te Houthalen. Het was voor de federatie een mogelijkheid om geld te verdienen zodat de verenigingen niet meer moesten bijleggen om de keuringen te bekostigen. Toch dienen we te vermelden dat de Zilverhaai in de eerste jaren nagenoeg alleen de organisatie deed. Dit is dan ook de reden waarom veel verenigingen nog steeds denken dat de LimBeurs een Zilverhaai-activiteit is. Onze agressieve campagnevoering zoals voor het IAS van 1989 werd ook hier toegepast, en met succes. De LimBeurs is na enkele jaren uitgegroeid tot de grootste en drukst bezochte ruilbeurs van het land met internationale uitstraling.
Nadat de LimBeurs tweemaal plaats vond in het vroegere automuseum is ze verhuisd naar de Technische school Don Bosco te Houthalen-Helchteren tot 2016. Wegens verbouwingen bij voornoemde locatie werd LimBeurs 2017 noodgewongen geannuleerd.

In 2018 verhuisde de LimBeurs naar een andere en ruimere locatie; Sportcentrum Karteria in Diest.
Tot op heden is in Diest ieder jaar op de eerste zondag van juli opnieuw LimBeurs. Door de corona pandemie was er in 2020 en 2021 een onderbreking.
2024 = 32ste editie

BBAT-Limburg heeft voor de LimBeurs een eigen website waar o.a. reservaties on-line geregistreerd worden.
 
Nationale keuringen:
In 1999 vierde de nationale bond BBAT haar 50-jarig bestaan. Hoe kon dat beter gevierd worden dan met een Nationale keuring. Al haar leden waren toch aquarium- of terrariumliefhebbers. Maar alleen de Limburgse federatie (BBAT-Limburg) had ervaring in het organiseren van huiskeuringen. Een Nationale vivariumkeuring had in ons land nog nooit plaats gevonden. BBAT-Limburg kreeg dan ook de vraag haar ervaring toe te passen om de eerste Nationale keuring te organiseren. Sindsdien werden op nationaal niveau (t/m 2017) weliswaar op onregelmatige tijdstippen 8 nationale keuringen georganiseerd. 

Zomeractiviteit:
De maandelijkse bijeenkomsten van afgevaardigden van de Limburgse aquariumclubs hebben ook geleid tot een jaarlijkse zomeractivteit die om beurt wordt georganiseerd.
Op 25 juni 2000 vierde Black Molly Genk haar 30ste verjaardag. Hoe ze dit konden doen was nog een vraagteken daarom stelden ze het probleem tijdens een vergadering van BBAT-Limburg. Op voorstel van Zilverhaai Beringen werd een wandeling in het natuurgebied De Maten georganiseerd. Het was, wat deelname van de Limburgse verenigingen betreft, een overdonderend succes. Na de wandeling konden we allen van een aperitief genieten gevolgd door een brunch. De jaarlijkse zomeractiviteit kreeg hier in feite de aanzet.
Op 16 juni 2002 vierde Maroni Maaseik haar 30-jarig bestaan als BBAT club, hoewel ze gesticht is in 1965, heeft het geduurd tot 1972 om bij de BBAT aan te sluiten. Ook zij kozen voor een natuurwandeling. Al de clubs van BBAT-Limburg werden verwelkomd in Bergerven te Neeroeteren. Na de wandeling werd een barbecue aangeboden.
Gezien het succes van beide voorbije wandelingen in een natuurgebied werd door BBAT-Limburg besloten om er een jaarlijkse activiteit van te maken. Elke vereniging kent wel een of ander natuurgebied in zijn omgeving. Door er een beurtrol van te maken heeft elke vereniging de gelegenheid om een natuurgebied te kiezen waarmee de vrienden van de andere verenigingen anders nooit zouden kennis maken. En het is telkens een succes, wanneer nog wat doorging en wie oorganiseerde is te lezen in onderstaande lijst.
   25-06-2000  Black-Molly Genk - Natuurwandeling De Maten - brunch.
   16-06-2002  Maroni Maaseik - Natuurwandeling Bergerven Neeroeteren - barbecue.
   24-08-2003  Aqua-Noord Limburg - Natuurwandeling in De Tomp te Achel - barbecue.
   27-06-2004  Zilverhaai Beringen - Bezoekerscentrum De Watersnip met Natuurwandeling Vallei van de Zwarte beek Koersel - barbecue.
   03-06-2005  Colisa Mol - Natuurwandeling Ecocentrum Mol - barbecue.
   03-06-2006  Tanichthys Hasselt - Zomeractiviteit Tommelen Hasselt - Koude schotel.
   20-05-2007  Black-Molly Genk - Zomeractiviteit Nat. Park Hoge Kempen Zutendaal - Frituurwagen.
   29-06-2008  Maroni Maaseik - Fluisterboottocht tussen de oude en de nieuwe Maas - barbecue.
   28-06-2009  Zilverhaai Beringen - Excursie vijvers & viskwekerij Vandeput in Zonhoven met barbecue in 'Cor' te Beringen.
   20-06-2010  Colisa Mol - Natuurwandeling in het Zeggegebied te Geel met barbecue in Dessel.
   22-05-2011  Tanichthys Hasselt - Bezoek aan de abdij van Herkenrode - avondmaal in Runkst.  
   17-06-2012  Black-Molly Genk - Natuurwandeling Mijnterril Waterschei - Barbecue.
   16-06-2013  Maroni Maaseik - Boottocht op de Maas in Kinrooi - Barbecue.
   22-06-2014  Zilverhaai Beringen - Bezoek Mijnmuseum B-Mine en Fathi moskee - Barbecue.
   21-06-2015  Colisa Mol - Natuurwandeling in Lommelse sahara - Vossemeren - Barbecue.
   05-06-2016  Black Molly Genk - Klimaatwandeling in Winterslag - Caribbean barbecue.
   18-06-2017 Tanichthys Hasselt - Natuurwandeling in domein Kiewit - Avondmaal.
   10-06-2018  Maroni Maaseik - Struinwandeling, fluisterboottocht op de Oude Maas en barbecue in Dilsen-Stokkem.
   16-06-2019  Zilverhaai Beringen - Bezoek brouwerij Ter Dolen - Wandeling Kelchterhoef/Ten Haagdoorn - Barbecue in Koersel.
   19-06-2022 Colisa Mol - De Liereman in Oud-Turnhout - Gegidste wandeling - Barbecue (geannuleerd)
   04-06-2023 Tanichthys Hasselt - Wandeling met gidsen en eetmaal in natuurgebied Tommelen te Hasselt.
  

Uitgeven van een informatieblad:
In april 2003 verscheen de eerste informatiebrochure van de federatie die verstuurd word naar alle verenigingsleden die bij BBAT aangesloten zijn. Vervolgens verscheen het in februari 2004, maart 2005, april 2006, november 2006, mei 2007. Nadat de brochure verschillende namen gekregen had is er in 2006 een wedstrijd uitgeschreven waardoor de brochure nu “t Federatiekrantje” heet. Vanaf 2008 werd besloten om ‘t Federatiekrantje 4x per jaar te laten verschijnen. Het Federatiekrantje is echter alleen bestemd voor leden met een abonnement "Aquariumwereld" van BBAT. In 2016 verscheen het laatste papieren federatiekrantje en wordt de digitale weg bewandeld om informatie uit te wisselen.

Andere realisaties van BBAT-Limburg:
In het verleden organiseerde BBAT-Limburg meerdere activiteiten die we hieronder even opsommen.
     1990 Busreis naar BBAT-bondsdag in Aalst.
     1992 Organisatie van het BBAT-bondsdag in Hengelhoef, Houthalen.
     1993 Een mini-tentoonstelling op de tuinbeurs in de Limburghal te Genk.
     2000 Cichlidenavond in Houthalen met Walter Deproost als gastspreker.
     2001 Infostand tijdens Aqua-Xpo in de Grenslandhallen te Hasselt.
     2003 Mini-tentoonstelling op Dierenhappening Grenslandhallen Hasselt.
     2005 Op 26 juni Bekwaamheidsexamen BBAT in COR te Koersel-Beringen.
     2007 Organisatie van de Nationale huiskeuring i.s.m. BBAT.
     2008 Promotiestand voor de LimBeurs op Vivarium 2008 in Utrecht.
     2008 Organisatie van 1ste Aqua-Dag in de COR te Koersel-Beringen.
     2010 Organisatie van de BBAT-bondsdag in Europlanetarium, Genk.
     2012 Deelname aan Dierenfeest in Limburghal te Genk.
     2013 Deelname aan Dierenfeest in Limburghal te Genk.
     2016 Federatievoordracht "Zwemmen tussen de kardinalen" door Henk Osendarp.
     2017 Busreis naar Aqua Zoo in Leerdam en Veldhuis in Enschede.
     2018 Busreis naar Dusseldorf bezoek aan Japanse wijk en Aquazoo Löbbecke Museum.  (geannuleerd bij gebrek aan voldoende belangstelling)
     2019 Busreis naar dierenpark Pairi Daiza in Brugelette.
     2023 Federatievoordracht "De weg naar het aquarium" (Waar komen uw vissen vandaan?) door Hans Kiers