Hawaïaanse vissers dienen plan in om terug siervissen te mogen vangen

Er ligt een nieuw plan klaar voor het vangen van siervissen voor de aquariumhobby in Hawaï. Dat werd door de PIJAC, een organisatie die de visserij vertegenwoordigt, geschreven.
Eerder dit jaar kwam er vanuit de overheid de vraag naar zo’n plan, en werd de visserij tijdelijk verboden.
> SN 154: Aquariumvisserij in Hawaï verboden

Een belangrijk gevolg was dat sommige dieren plotseling véél duurder werden dan voordien. Waar een gele doktersvis (rechts boven op onderstaande foto) vroeger zo’n 50 euro kostte, kost deze nu al gauw 200 tot 300 euro. Dat leidde al tot verhitte discussies op sociale media advertenties waar gele dokters tegen deze nieuwe prijzen verkocht werden.

Klassieke Hawaiiaanse aquariumvissen

Nu hopen de Hawaïaanse vissers het tij te keren en de industrie opnieuw te openen. Het 1585 pagina tellende nieuwe beleidsplan moet de overheid gerust stellen en bewijzen dat het vangen van siervissen in Hawaï ook duurzaam kan gebeuren. Mocht het plan de overheid overtuigen, dan betekent dat niet meteen een terugkeer naar de gloriedagen van de visserij. Er zullen slechts zeven vergunningen afgeleverd worden die recht geven op acht vissoorten.

Welke dat zijn, werd bepaald door enkele factoren. Zo mogen de soorten niet verminderd zijn in aantallen in open gebieden tussen 1999-2000 en 2017-2018. Ze moeten recent bevist zijn met minstens 100 gevangen dieren per soort, en de populatiedichtheid moet minstens een gezonde 0.5 vissen per 100 m² bedragen.

Vangstquota Hawaïaanse siervisserij

Of het plan aanvaard wordt door het Hawaïaanse Bureau of Land Management valt nog te bezien. Mocht dat gebeuren, zou het betekenen dat we terug meer van bovenstaande soorten in de winkels zullen zien verschijnen. Mocht dat niet het geval zijn, zullen de prijzen hoog blijven en misschien zelfs stijgen. Mogelijk nemen andere overheden de Hawaïaanse aanpak over, en krijgen we in de toekomst meer van deze visserijverboden te zien.