Beste Zilverhaai leden, de coronacrisis heeft ons leven flink door elkaar geschud. Vanaf begin maart tot op heden is niets meer normaal. Ons sociaal leven is totaal overhoop gegooid en het virus heeft gans de wereld geïnfecteerd met totale onzekerheid.

Het hele clubleven ligt praktisch volledig stil. Het enige voordeel van heel de crisis is dat we misschien wat minder (al dan niet verplicht) van hot naar her gelopen hebben. In juli en augustus dachten we dat het de goede kant op ging en alles wel stilletjes weer normaal zou worden. Niets was, en is echter minder waar, vandaag 2 november zijn de maatregelen weer verstrengd en de toekomst ziet er niet rooskleurig uit. Ook alle zilverhaai activiteiten hebben we sinds 13 maart 2020 noodgedwongen moeten annuleren. Het Z-bestuur heeft echter niet stil gezeten. Om de 14 dagen hebben wij contact gehouden via een chat vergadering. Jullie hebben Haaien-Echo's niet hoeven te missen (waarvoor dank aan onze redacteur). Op dit moment is het bang afwachten wat de toekomst ons zal brengen. Wanneer zullen we onze activiteiten terug kunnen opstarten, en onder welke voorwaarden?

 

Gelukkig is er toch ook een klein beetje goed nieuws voor onze leden. Mede dankzij de financiële steun van BBAT en BBAT-Limburg (de rest past Zilverhaai bij) kunnen we voor al onze leden het lidmaatschap van 2020 geheel gratis verlengen voor 2021.
Dit wil zeggen; was je in 2020 Zilverhaailid, dan wordt je gratis en automatisch ook voor 2021 Zilverhaailid. Had je in 2020 een abonnement op Aquariumwereld, dan zal dit ook in 2021 zo zijn.
PS Diegenen die hun lidgeld voor 2021 al betaald hebben krijgen dit uiteraard spoedig terugbetaald.

Bestuur Zilverhaai Beringen

 

Onderstaand reglement is van toepassing op de ‘Zilverhaai Online Tombola’ (hierna tombola) van Aquariumclub Zilverhaai Beringen.

Artikel 1: De organisator

 1. De tombola wordt georganiseerd door het bestuur van Aquariumclub  Zilverhaai Beringen.

Artikel 2: Algemeen

 1. De organisator behoudt zich het recht voor om de tombola of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden
 2. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van een tombola. Dit houdt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, in: aansprakelijkheid voor technische onderbrekingen, vertragingen in het ontvangen of versturen van e-mails, verlies of beschadiging van gegevens tijdens of na de transmissie.
 3. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de tombola moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd door omstandigheden.
 4. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan de wedstrijd of gebruik of inzet van de prijs.
 5. In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal de organisator elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van de tombola te verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.
 6. In alle gevallen waarin het tombola reglement niet voorziet, beslist de organisator.

Artikel 3: Looptijd van de ZOTombola

 1. Begin en einde van elke tombola wordt telkens vooraf aangegeven via diverse beschikbare kanalen die door de organisator worden aangestuurd.
 2. De organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht op elk door haar gewenst moment de ZOTombola te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen.

Artikel 4: Deelname

 1. De deelname is gratis en staat open voor alle personen die betalend lid zijn van Aquariumclub Zilverhaai Beringen.
 2. Minderjarigen kunnen evenwel enkel deelnemen op voorwaarde dat ze de toestemming hebben van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent). Op verzoek van de organisator, dient deze toestemming te worden overgemaakt.
 3. Door deel te nemen, gaat men onvoorwaardelijk akkoord met de spelregels en het reglement.
 4. De deelnemer dient zijn gegevens uitsluitend en correct te versturen via het daartoe voorziene tombola deelnameformulier.
 5. Indien de gegevens niet correct worden opgegeven, zal de deelname ongeldig zijn en komt de deelnemer niet in aanmerking voor een prijs.
 6. Iedere deelnemer speelt individueel en maximum 1x per trekking.
 7. Door deel te nemen verleent men de organisator de toestemming om bij winst dit te publiceren in het magazine Haaien-Echo's en op de onlinekanalen (zoals Website, Facebook, YouTube, …) Nooit worden e-mailadressen en postadressen gepubliceerd.

Artikel 5: De prijzen

 1. Elke winnaar ontvangt één van de superprijzen die normaliter gebruikt worden voor de gratis tombola op de maandelijkse vergadering.
 2. De superprijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet omgeruild worden, noch uitgekeerd in contanten.
 3. De organisator kan, indien hij daar door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een vergelijkbare en gelijkwaardige prijs vervangen.

Artikel 6: Wetgeving

 1. De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving, en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht.
 2. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan het daartoe bevoegde Zilverhaai bestuurslid.

Artikel 7: Toezicht en beslissingen

 1. Het Zilverhaai bestuur houdt als organisator toezicht op het correcte verloop van elke tombola. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt de organisator zich het recht voor om de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook - al dan niet definitief - voor andere ZOTombola's uit te sluiten.

Artikel 8: Privacy

 1. De organisator verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg AVG of GDPR). Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle Belgische regelgeving ter uitvoering van de GDPR.
 2. Gegevens worden nooit doorgegeven aan derden, uitgezonderd voor de eventuele afhandeling van de bezorging van de prijs. In dat geval worden je gegevens louter met dat doeleinde door de derde partij verwerkt en niet langer dan nodig hiervoor bewaard.

 

 

 

 

Beste vrienden, standhouders en bezoekers,

Zoals jullie weten hebben we op dit moment te maken met het Coronavirus.

Ten gevolge van overheidsbeslissingen met betrekking tot de maatregelen van het Coronavirus zijn wij als organisator van de LimBeurs genoodzaakt om de LimBeurs 2020 te annuleren.

Het zou onverantwoord zijn om de gezondheid van onze leden, standhouders en bezoekers aan dit schadelijk virus bloot te stellen. Onze eerste gedachte is immers het welzijn en de gezondheid van alle hobbyisten.
Daarom zullen wij als organisator de nodige stappen ondernemen om alle betalingen die reeds gebeurden voor de standplaatsen, binnen een aanneembare tijd terug te betalen.

Wij hopen jullie allen gezond en wel terug te zien op de LimBeurs van zondag 4 juli 2021.

Het LimBeursteam.

 

 

  zie > Belangrijk (corona)bericht op Z-Post   

Op 4de dinsdag v/d maand is iedereen nogmaals welkom, namelijk op 24 maart 2020 om 19u30 in de stedelijke feestzaal “COR” Pastorijstraat 42, te Koersel-Beringen.

pH verlagende bodems verlagen de zuurtegraad en de karbonaathardheid. Dit zorgt voor zacht water, met zure omstandigheden. Deze wateromgeving is ideaal voor de garnalenhobby, omdat garnalen in natuurlijke omstandigheden ook voorkomen in zacht en zuur water. Kenny Mertens brengt een overzicht van wat er hiervan op de markt is en zal tevens zijn ervaringen in dit verband toelichten.

Ook het vijvergebeuren, meer bepaald koi's, komt deze avond aan bod.

Verder zullen ook de gekende agendapunten zoals spraakmakende video’s, 1€-tombola en leestafel aan de beurt komen. 

  zie Belangrijk (corona)bericht op Z-Post

 

Op dinsdag 10 maart 2020 om 19.30 uur in de stedelijke feestzaal “COR” Pastorijstraat 42 te Koersel-Beringen. Iedereen welkom!

 

Een prachtig ingericht aquarium met mooie plantengroepen, die geplaatst zijn met bladvorm- en kleurcontrasten, hoogteverschillen en dieptewerking is een streling voor het oog. Een voorwaarde is wel dat het plantenbestand gezond is. De planten moeten goed groeien dat algen geen kans krijgen.

Adam Deckers mag voorzeker een Limburgse specialist op het gebied van het plantenaquarium genoemd worden. Hij heeft dit in het verleden al meermaals bewezen bij keuringen, voordrachten en in gepubliceerde artikels.
Tijdens zijn voordracht zal hij zowel voor de ervaren als de beginnende liefhebber deze informatie geven en toelichten:    

    • Samenstelling van het plantenbestand
    • Dieptewerking creëren
    • Gebruik van decoratiematerialen
    • Verlichting & nodige belichtingsduur
    • Plantenvoeding
    • Fotosynthese
    • Samenstelling visbestand

Dit alles met als einddoel “Een mooi aquarium bekomen en onderhouden”. De overige programmapunten van de vergadering zijn geplogenheden.

 

TL-Lampen: diameter T5=16mm / T8=26mm / T12=32mm

nr Diameter Lengte Vermogen Kelvin Type Visueel         dd 1-05-2023
 Lamp nr 1 T5 590 mm 28 watt ? JBL Solar Color -rood/blauw (voorraad = 2)
 Lamp nr 2 T5 590 mm 28 watt ? JBL Solar Marin Blue -blauw actinic (voorraad = 4)
 Lamp nr 3 T5 590 mm 28 watt 15000 JBL Solar Marin Day -koud wit (voorraad = 4)
 Lamp nr 4 T5 590 mm 28 watt 9000 JBL Solar Natur -wit (voorraad = 8)
 Lamp nr 5 T5 590 mm 28 watt 4000 JBL Solar Tropic -warm wit (voorraad = 7)
 -------------            
 Lamp nr 6 T5 1047 mm 54 watt ? JBL Solar Color -rood/blauw (voorraad = 0)
 Lamp nr 7 T5 1047 mm 54 watt ? JBL Solar Marin Blue -blauw actinic (voorraad = 2)
 Lamp nr 8 T5 1047 mm 54 watt 15000 JBL Solar Marin Day -koud wit (voorraad = 2)
 Lamp nr 9 T5 1047 mm 54 watt 9000 JBL Solar Natur -wit (voorraad = 0)
 Lamp nr 10 T5 1047 mm 54 watt 4000 JBL Solar Tropic -warm wit (voorraad = 1)
 -------------            
 Lamp nr 11 T5 1200 mm 54 watt ? JBL Solar Color -rood/blauw (voorraad = 6)
 Lamp nr 12 T5 1200 mm 54 watt ? JBL Solar Marin Blue -blauw actinic (voorraad = 0)
 Lamp nr 13 T5 1200 mm 54 watt 15000 JBL Solar Marin Day -koud wit (voorraad = 0)
 Lamp nr 14 T5 1200 mm 54 watt 9000 JBL Solar Natur -wit (voorraad = 3)
 Lamp nr 15 T5 1200 mm 54 watt 4000 JBL Solar Tropic -warm wit (voorraad = 4)
 -------------            
 Lamp nr 16 T5 1450 mm 80 watt 4000 JBL Solar Tropic -warm wit (voorraad = 0)
 Lamp nr 17 T5 1450 mm 80 watt ? JBL Solar Marin Blue -blauw actinic (voorraad = 0)
 Lamp nr 18 T5 1450 mm 80 watt 15000 JBL Solar Marin Day -koud wit (voorraad = 0)
 Lamp nr 19 T5 1450 mm 80 watt 9000 JBL Solar Natur -wit (voorraad = 0)
 -------------            
 Lamp nr 20 T8 060 cm 18 watt ? Philips Red -rood (voorraad = 5)
 Lamp nr 21 T8 060 cm 18 watt ? Sylvania 827 S -warm wit (voorraad = 0)
 Lamp nr 22 T8 060 cm 18 watt ? Sylvania Black Light -black light (voorraad = 7)
 Lamp nr 23 T8 060 cm 18 watt ? JBL Solar Color -rood/blauw (voorraad = 4)
 Lamp nr 24 T8 060 cm 18 watt 9000 JBL Solar Natur -wit (vooraad = 0)
 Lamp nr 25 T8 060 cm 18 watt 4000 JBL Solar Tropic -warm wit (voorraad = 1)
 Lamp nr 26 T8 060 cm 18 watt ? Philips Aquarelle -rood/blauw (voorraad = 2)
 -------------            
 Lamp nr 27 T8 090 cm 25 watt ? ZooMed Ultra Sun CRI 98 koud wit (voorraad = 10)
 Lamp nr 28 T8 090 cm 30 watt ? JBL Solar Color rood/blauw(voorraad = 4)
 Lamp nr 29 T8 090 cm 30 watt 15000 JBL Solar Marin Day koud wit (voorraad = 5)
 Lamp nr 30 T8 090 cm 30 watt ? JBL Solar Marin Blue blauw actinic (voorraad = 11)
 Lamp nr 31 T8 090 cm 30 watt 9000 JBL Solar Natur wit (voorraad = 14)
 Lamp nr 32 T8 090 cm 30 watt 4000 JBL Solar Tropic warm wit (voorraad = 9)
 Lamp nr 33 T8 090 cm 30 watt ? Philips 840 Cool White koud wit(voorraad = 14)
 Lamp nr 34 T8 090 cm 30 watt ? Philips 03 Actinic Aquacoral blauw actinic (voorraad = 1)
 Lamp nr 35 T8 090 cm 25 watt 8500 ZooMed Flora Sun color/grolux-planten (v =12)
 Lamp nr 36 T8 090 cm 25 watt 6500 ZooMed Reef Sun koud wit (voorraad = 11)
 -------------            
 Lamp nr 37 T8 097 cm 23 watt ? Philips 840 Cool White -wit (voorraad = 1)
 -------------            
 Lamp nr 38 T8 105/110cm 38 watt 4000 JBL Solar Tropic -warm wit (voorraad = 2)
 -------------            
 Lamp nr 39 T8 120 cm 32 watt 10000 ZooMed Ocean Sun blauw actinic (voorraad = ?
 Lamp nr 40 T8 120 cm 36 watt 4000 JBL Solar Tropic warm wit (voorraad = 7)
 Lamp nr 41 T8 120 cm 36 watt ? JBL Solar Color rood/blauw (voorraad = 6)
 Lamp nr 42 T8 120 cm 36 watt ? JBL Solar Marin Blue blauw actinic (voorraad =11)
 Lamp nr 43 T8 120 cm 36 watt 15000 JBL Solar Marin Day koud wit (voorraad = 1)
 Lamp nr 44 T8 120 cm 36 watt 9000 JBL Solar Natur wit (voorraad = 5)
 Lamp nr 45 T8 120 cm 36 watt ? Sylvania Black Light black light (voorraad = 5)
 Lamp nr 46 T8 120 cm 36 watt ? Philips 82 warm wit (voorraad = 1)
 Lamp nr 47 T8 120 cm 36 watt ? Philips 33 wit (voorraad = 1)
 Lamp nr 48 T8 120 cm 36 watt ? Philips 830 warm wit (voorraad = 2)
 Lamp nr 49 T8 120 cm 36 watt ? Philips Red 15 rood (voorraad = 4)
 -------------            
 Lamp nr 50 T8 150 cm 58 watt ? Osram limilux 830 warm wit (voorraad = 1)
 Lamp nr 51 T8 150 cm 58 watt ? Philips 840 Cool White koud wit (voorraad = 2)
 Lamp nr 52 T8 150 cm 58 watt ? Arcadia Marine Blue Actini blauw actinic (voorraad = 1)
 Lamp nr 53 T8 150 cm 58 watt ? JBL Solar Color rood blauw (voorraad = 2)
 Lamp nr 54 T8 150 cm 58 watt ? JBL Solar Marin Blue blauw actinic (voorraad = 28)
 Lamp nr 55 T8 150 cm 58 watt 15000 JBL Solar Marin Day koud wit (voorraad = 10)
 Lamp nr 56 T8 150 cm 58 watt 4000 JBL Solar Tropic warm wit (voorraad = 7)
 Lamp nr 57 T8 150 cm 58 watt ? JBL Solar Natur wit (voorraad = 4)
 Lamp nr 58 T8 150 cm 58 watt ? Philips 830 warm wit (voorraad = 1)
 -------------            
 Lamp nr 59 T12 060 cm 40 watt ? /05 blauw actinic (voorrad =1)

Op 4de dinsdag v/d maand is iedereen nogmaals welkom, namelijk op 25 februari 2020 om 19u30 in de stedelijke feestzaal “COR” Pastorijstraat 42, te Koersel-Beringen.

Op vorige 4D-vergadering kregen we het 1ste deel van de film over de Nationale huiskeuring van vorig jaar.
Nieuwsgierig naar het 2de deel? Kom dan zeker kijken en luisteren..


Naast de spraakmakende video’s die je ook weer mag verwachten is er nog een bijdrage over aquariumvissen uit India die momenteel veel belangstelling genieten. Vele soorten zijn endemisch voor India. Filip Maes heeft over deze vissen een boeiende presentatie samengesteld.

Gewoontegetrouw zijn de leestafel en 1€-tombola nu ook weer onderdelen van het avondprogramma. Zorg dat je er bij zijt.

 

Op dinsdag 11 februari 2020 om 19.30 uur in de stedelijke feestzaal “COR” Pastorijstraat 42 te Koersel-Beringen. Iedereen welkom!

Sommige mensen vinden aquariumslakken fantastisch, anderen vinden ze maar niks. De soortenrijkdom van deze weekdieren is de laatste jaren in aquariummiddens echt toegenomen. Als we het bij de nederlandse slakkenbenamingen houden, horen we hobbyverhalen over appelslakken, porseleinslakken, eilevendbarende slakken, puntslakken, schelpslakken, reuzeslakken, torenslakken enz...

Kenny Mertens heeft zich verdiept in deze slakkenwereld. Zijn lezing gaat over allerlei verschillende soorten, hun eigenschappen en hoe je ze best kan houden. Hier en daar wat leuke weetjes en wat meer uitleg over hoe je een slakkenplaag kan intomen zal er alvast in voorkomen. Kenny wil vooral met deze lezing voor eens en altijd uitsluitsel geven aan één welbepaalde vraag: “zijn slakken pestdieren of hebben ze hun nut?”

Het verloop van 2D-ledenvergaderingen is deze maand in Haaien-Echo’s bondig toegelicht. Hierin is duidelijk sprake van algemene programmapunten zoals verwelkoming, quizvragen en gratis tombola die ook nu samen met het bovenstaande hoofdthema aan de orde zijn. En.., iedereen is altijd welkom.

 

Dinsdag 28 januari 2020 (4de dinsdag v/d maand) is iedereen om 19.30 uur welkom voor de 4D-vergadering in de stedelijke feestzaal “COR” Pastorijstraat 42, te Koersel-Beringen.
Op deze 4D gaan we beelden van de Nationale huiskeuring 2019 eens bekijken en bespreken. Natuurlijk zijn er ook weer spraakmakende video's, 1€-tombola en de leestafel. Verder maken we nog tijd om de quizfinale van december te evalueren en is er een kleine workshop ivm gelvoer. Iedereen is weer welkom.

 

Op dinsdag 14 januari 2020 om 19u30 worden u en uw partner verwacht voor de BLIKvergadering 2020 van Zilverhaai Beringen. Iedereen is welkom in de vertrouwde locatie “COR” Pastorijstraat 42 te Koersel-Beringen.

We starten de BLIKvergadering met een korte nieuwjaarsreceptie!
De eerste vergadering van een nieuw werkjaar maken wij er een gewoonte van om even terug te BLIKken op een aantal activiteiten van het voorbije jaar.  Hierbij horen ook de tradionele huldigingen van een aantal verdienstelijke leden (clubkampioenschap etc..). Een sumiere BLIK naar de toekomst is op een BLIKvergadering ook vanzelfsprekend.

De jaarlijkse ’monster’tombola staat ook op het programma van deze BLIKvergadering. De aquariumhandel heeft weer rijkelijk gesponserd en er zijn ook  tal van andere prijzen te winnen.
Iedereen krijgt zoals steeds, nu ook een gratis lot voor zijn aanwezigheid en een extra lotje voor het meebrengen van één of meerdere prijzen. Maar nu kan je uw winstkansen vergroten want er zijn onbeperkt tombolaloten te koop aan 1 euro per stuk.

Ergens tussen de speeches, presentaties, huldigingen en prijzenregen door is er nog wel wat ruimte voor een hapje en een drankje en een leuke hobbybabbel met collega’s.
Laat het weer een aangename en gezellige hobbyavond worden.