Sommige zeeslakken kunnen hun eigen kop afscheiden en er een compleet nieuw lichaam onder laten groeien. Biologen weten nog niet hoe de slakken het in hun hoofd halen dit te doen.

Het gaat om twee soorten naaktslakken: de Elysia atroviridis en de Elysia marginata. Dit zijn enkele centimeters grote zeeslakken zonder huisje.
 

 

Biologen van de Nara Women’s University in Japan onderzochten deze slakken in het laboratorium. Tot hun verbijstering zagen ze in hun aquarium opeens een losse kop ronddrijven.  
Zodra ze zichzelf onthoofd hebben, een eigenaardige en niet dodelijke eigenschap die weinig dieren gegeven is, regenereren de slakken simpelweg een nieuw lichaam. Binnen een week hebben zij een nieuw hart, binnen drie weken een volledig nieuw lijf en gaan zij daarna rustig verder met algen eten.

We staan dus in de beginfase van fascinerend zeeslakonderzoek; de kop is eraf, maar deze ontdekking krijgt wellicht nog een staartje.

Video bekijken

 

 

Door de winterstorm die afgelopen weken boven de Verenigde Staten van Amerika raasde, zijn er duizenden zeeschildpadden onderkoeld geraakt en kunnen niet overleven in de huidige extreem koude temperaturen. De dieren spoelen massaal aan in Texas, een zuidelijke staat die sterk getroffen is door het noodweer.

Meer dan 2600 schildpadden werden vorige week nog gered rondom het South Padre Island, in het zuiden van de Amerikaanse staat Texas. De dieren geraakten onderkoeld, en kunnen niet meer goed bewegen, waardoor ze aanspoelden op strand.

VIDEO: https://youtu.be/mcDPWPisMfw

 

Vanaf februari 2021 legt de Europese Unie strengere spelregels op voor bepaalde chemische stoffen en/of mengsels waaronder zwavelzuur H2SO4.

Zwavelzuur wordt niet alleen in misdaadromans gebruikt om ongeliefde personen in de badkuip te doen verdwijnen, maar ook in producten voor aquarium en vijver waarop nu een wetswijziging van toepassing is. Hoewel de gebruikte hoeveelheden in JBL producten voor aquarium en vijver de nieuwe grenswaarde minimaal overschrijdt, heeft de onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling ze toch tijdig aangepast om te voldoen aan de EU verordening 2019/1148 die vanaf 01.02.2021 gewijzigd is.


Bij JBL blijven de artikelen verder vrij beschikbaar en zijn niet onderworpen aan beperkingen door de nieuwe verordening.

Let op! Deze verordening geldt alleen in de EU. Landen buiten de EU zijn niet betroffen.

 

 

 

Sinds 12 januari 2020 mogen vissers in Hawaï (voorlopig?) niet meer vissen voor de aquariumindustrie. De bestaande vergunningen worden door het Departement voor Land en Natuurlijke Middelen (DLNR), niet meer verlengd.

Door de beslissing vallen deze vissers zonder werk. Ook zouden de prijzen van de gele doktersvissen (Zebrasoma flavescens), die vaak gevangen worden in Hawaïaanse wateren, al verdubbeld zijn. De dieren die nog in voorraad zijn mogen nog verkocht worden. Verwacht wordt dat deze voorraad echter snel verdwenen zal zijn, aangezien de capaciteit om gekweekte dieren op de markt te brengen niet groot genoeg is om aan de vraag te voldoen.

De sluiting van de aquariumvisserij op Hawaï kan mogelijk dienen als een echte waarschuwing voor diegenen die elders in de wereld wilde vissen en koralen voor de aquariumhandel uit zee verhandelen. Het koraalverbod in Indonesië is een ander voorbeeld (zie eerder bericht: SN 149).

 


Een stuk "Seerose Frechen" stierf met Elisabeth Müller, omdat zij deze associatie lange tijd met ongelooflijke loyaliteit en liefde leidde, begeleidde en beleefde.
Toen in 1960 de "Aquarien- und Terrarienfreunde Seerose Frechen e.V." werd opgericht, was zij een van de oprichters. Van 1976 tot 2001 was zij voorzitster. Ze was ook lid of erelid van meerdere verenigingen o.a ook van BBAT. Allerlei onderscheidingen vielen haar te beurt waaronder de hoogste onderscheiding van de VDA, de gouden VDA-plaquette. Daar was ze bijzonder trots op, ze droeg het tot het einde bij elke aquariumgelegenheid! Elisabeth Müller kreeg trouwens door haar talrijke contacten in binnen- en buitenland, terecht de bijnaam "Müller Europe". Ze stierf in januari 2021 op 96-jarige leeftijd.

Bij het bestuur van Zilverhaai Beringen is er al van de jaren '80 een vriendschapsband met deze aquaristische dame. Men leerde haar destijds kennen naar aanleiding van IAS (Internationaal Aquarium Salon) tijdens promotie uitstappen in Duitsland. Ontmoetingen op de LimBeurs en tijdens de jaarlijkse BBAT-bondsdag waar zij de Duitse bond VDA (Verband Deutscher Vereine für Aquarien- und Terrarienkunde) vertegenwoordigde waren alle jaren nadien bijzonder hartelijk. Foto: Frau Müller samen met Jos Jansen, erevoorzitter Zilverhaai Beringen, tijdens de BBAT-bondsdag 2018.

 

De bruine nachtboomslang (Boiga irregularis)  klimt in hoge bomen of palen door zijn lichaam als een lasso rond de paal te krullen en zich vervolgens omhoog te hijsen. Korte video> zie onderaan.


Slangen kunnen kronkelen, voorwaarts schuiven, zigzaggen (op een zanderige ondergrond) en van boom tot boom zweven. Maar onlangs observeerden Amerikaanse biologen1 een klimmethode die nog nooit eerder werd beschreven. De ‘lassotechniek’, waarmee de bruine nachtboomslang zich rond een paal krult en omhooghijst, is volgens de biologen een vijfde manier waarmee de reptielen zich kunnen voortbewegen.

De observatie is om nog een reden belangrijk. De bruine nachtboomslang is een invasieve soort op Guam, een eiland in de regio van Micronesië. Hij vormt er een groot gevaar voor lokale (en sterk bedreigde) vogelsoorten. Dat de slang zich zo makkelijk in bomen kan verplaatsen – richting vogelnesten – is zorgwekkend. Zelfs de gladde palen die natuurbeheerders gebruiken om bijvoorbeeld wasberen het klimmen te verhinderen, houden de slangen niet tegen.

De onderzoekers probeerden al verschillende alternatieve ‘slangenremmers’ uit, zoals brede metalen tussenschotten rond een nestpaal. Telkens vonden de slangen een oplossing.

video: https://youtu.be/ea2iI7vo3G4

 

Verstekeling uit de Atacama-woestijn

Vorig jaar in mei dook in Arnhem bij de familie Van den Akker een vogelspin op in een bakje druiven.

De druiven waren afkomstig uit Chili en waren aangekocht bij Albert Heijn. Mogelijk dat zo’n vogelspin in de koele ruimte van de zeecontainer van zo’n 1 graad in een winterslaap raakt en in Nederland ontwaakt.

Het dier is nu 7 maand later nog altijd in leven. Sterker nog: het gaat prima met het dier. Bij overbuurman Bart Kappen, die verstand heeft van reptielen, zit de spin er nog steeds warmpjes bij. Zoon Chris (9) heeft zich over het dier ontfermd.

Buurjongen Siem (12) komt vaak kijken. De spin heeft een gepaste naam gekregen: Druif. (Bron: De Gelderlander)

 

 

Een 81-jarige snapper (Macolor macularis) werd gevangen aan de noordwestkust van Australië. Het is voor zover bekend de oudste tropische koraalvis ooit gevangen. Het waren leden van het Australian Institute of Marine Science die de koraalvis bovenhaalde bij de koraalriffen Rowley Shoals in de Indische Oceaan, op zo’n 300 km van de Australische stad Broome. De snapper werd opgevist in het kader van een nieuwe studie naar de invloed van het opwarmen van de oceanen op deze en andere vissoorten. Het onderzoek spitste zich toe op drie soorten, die niet commercieel worden bevist in West-Australië: de Lutjanus bohar, de Macolor macularis en de Macolor niger.

Brett Taylor, visbioloog die de studie leidde, kon samen met zijn collega’s de leeftijd van de bejaarde snapper achterhalen dankzij de otolieten, beentjes in het binnenoor. Vissen hebben jaargroeiringen en aan de hand daarvan kan de leeftijd van vissen worden berekend, net zoals bij bomen.

Snappers behoren tot de orde van de baarsachtigen en worden aangetroffen in de tropische en subtropische gebieden in alle oceanen. Ze leven op grote dieptes tot 450 meter. Er zijn momenteel ongeveer +100 soorten snappers bekend. De bekendste soort is de Red snapper. Snappers kunnen soms 1 meter lang worden, en zijn naast de zeebaarzen geliefd als vangst voor vissers. Omdat zij zo snel groeien, zijn zij minder geschikt om in aquaria te houden.

 

In Indonesië is Edhy Prabowo gearresteerd op verdenking van omkoping. Prabowo is de minister van Maritieme Aangelegenheden en Visserijen, en staat aan het hoofd van de omvangrijke Indonesische vis-industrie – waaronder ook het kweken van koralen en siervissen valt.

Prabowo speelde een belangrijke rol in het heropenen van de Indonesische exportlijnen voor koralen en andere oceaanorganismen. Zijn voorganger had die handel immers verboden. Zie eerder bericht >  SN 116: Koralen uit Indonesië

Nu lijkt het erop dat Prabowo zich liet omkopen om exportlicenties te verkrijgen. Of zijn arrestatie gevolgen gaat hebben voor de internationale handel in koralen is niet duidelijk en moeten we afwachten.

Bron: The Jakarta Post

 

Drie bekende nederlandse visbenamingen in onze hobby, maar met veel verwarring en discussies; Wie is wie?

Tot dusverre behoorden twee van de drie bekende rood(neus-bek-kop)zalmen bij het geslacht Hemigrammus (H.rhodostomus en H.bleheri) en een derde soort tot het geslacht Petitella (P.georgiae). De Nederlandse namen zorgen voor verwarring, maar met de Engelse benamingen is het nog erger gesteld; men spreekt van Red-nose tetra, Rummy-nose, True Rummy-nose, False Rummy-nose, Rummy-Nose Tetra, Brilliant Rummy-Nose Tetra, Firehead Tetra...

Nieuwe onderzoeken toonden nu aan dat deze drie soorten veel nauwer verwant zijn dan eerder werd gedacht en nu -met prioriteit- alle drie in het geslacht Petitella thuis horen. De meest bekende van de drie wordt nu dus Petitella bleheri genoemd.

In de loop van dit onderzoek bleek ook dat van de pittige Petitella georgiae waarschijnlijk twee soorten zijn, één die uit Peru afkomstig is en een andere uit de rivier Rio Purus in Brazilië. De juiste beschrijving is nog niet beschikbaar, maar deze twee moeten gescheiden worden gehouden.
Bron: Aquaristik 6/2020

 

In de zomer van 2019 werd de gestreepte Amerikaanse rivierkreeft aangetroffen op plaatsen in Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Een nazicht van de waarnemingen van rivierkreeften op het digitale dataplatform www.waarnemingen.be leverde vervolgens nog waarnemingen op van twee andere locaties in Antwerpen en Limburg, waardoor de soort uiteindelijk in drie provincies al aanwezig blijkt te zijn. Dit is al de vijfde exotische rivierkreeft in ons land.


Deze soort, die van oorsprong uit het oosten van Noord-Amerika komt, was in Europa tot nu toe slechts gekend van één populatie in Groot-Brittannië en een groeiende populatie in Nederland. Dat deze soort nu ook bij ons opduikt, en dat op verschillende locaties, is allesbehalve goed nieuws. Exotische rivierkreeften hebben veelal verregaande gevolgen voor het ecosysteem, hetzij direct of indirect.
Rivierkreeften zijn ultieme opportunisten, kunnen vrijwel alle aquatische habitatten koloniseren, zich zowel via water als over land verspreiden en eten vrijwel alles wat ze tegenkomen, zowel plantaardig als dierlijk materiaal, dood of levend. Na introductie van de rode Amerikaanse rivierkreeft in het noorden van Portugal volgde een vermindering van de densiteit en soortenrijkdom van macro-invertebraten (met het blote oog waarneembare ongewervelde dieren) en waterplanten in de gekoloniseerde wateren.

Dit leidde op zijn beurt tot veranderingen in de snelheid waarmee detritus (dood organisch materiaal) werd omgezet. Een toename van de nutriëntenrijkdom en fytoplankton leidde tot een omslag van helder naar troebel water en een sterke afname van de biodiversiteit.

Uit een studie in Spanje bleek dat niet alleen de waterplanten (-99%), maar ook de amfibieën (-83%), macro-invertebraten (-71%) en het aantal watervogels (-52%) afnamen na de introductie van de rode Amerikaanse rivierkreeft. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er bij de IUCN lijst van 100 meest problematische exoten wereldwijd maar liefst zeven rivierkreeften staan. Vijf dan deze soorten staan ook op de Unielijst van de Europese verordening ter preventie en beheer van invasieve exoten die de handel, het transport en het houden van deze soorten verbiedt. Rivierkreeften zijn daarbij extreem moeilijk te bestrijden door hun groot aanpassingsvermogen tegenover veranderingen in hun leefomgeving, hun omnivoor dieet, hun vermogen om zich makkelijk te verspreiden en vanwege aanhoudende illegale uitzettingen.
Gezien de grote negatieve impact van exotische rivierkreeften in het buitenland, is het van belang om de evolutie van deze groep in ons land op de voet te volgen. We roepen dan ook iedereen op om waarnemingen van rivierkreeften, liefst met foto, door te geven via www.waarnemingen.be
Bron: www.natuurpunt.be

 

De rijke biodiversiteit van Thailand is nog lang niet volledig geïnventariseerd. Olivier Pauwels, Curator Vertebraten van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, inventariseert en beschrijft al meer dan 20 jaar reptielen samen met zijn Thaise collega Montri Sumontha (Ranong Marine Fisheries Research and Development Station). Samen ontdekten ze al talloze nieuwe soorten in afgelegen gebieden over heel Thailand. Op een totaal onverwachte plaats: naast een beroemde boeddhistische tempel in Cha-Am en in het midden van de stad Ranong ontdekten ze twee nieuwe soorten.

De nieuwe gekko's werden beschreven in het wetenschappelijke tijdschrift Zootaxa en kregen deze naam mee; Dixonius dulayaphitakorum en Dixonius pawangkhananti. Ze zijn respectievelijk de 10e en 11e soort in hun geslacht en brengen het aantal Dixonius-soorten dat endemisch is voor Thailand op vijf.

Gekko's van het geslacht Dixonius zijn een groep kleine grond- en rotswonende gekko's. Ze worden soms ook "leaf-toed" gekko's genoemd, verwijzend naar de vorm van het kleefkussentje op het uiteinde van hun tenen, die doet denken aan een ginkgoblad. Dixonius-leden zijn over het algemeen minder dan 10 cm lang, inclusief staart, en eten vooral insecten en kleine spinnen.

BRON: Siska Van Parys, Museum Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

 

Subcategorieën